Microsoft krøp til korset i Korea

En koreansk portal klaget over at Microsoft integrerte tjenestene deres i Windows, og vant.

En koreansk portal klaget over at Microsoft integrerte tjenestene deres i Windows, og vant.

Det koreanske portalselskapet Daum Communications har inngått forlik med Microsoft mer enn fire år etter at det koreanske selskapet gikk til namsretten i Seoul for å stanse Windows XP. Den opprinnelige årsaken var at Microsoft-systemet integrerer mange av tjenestene som Daum lever av. Daum mente integreringen brøt med konkurranselovgivningen i Sør-Korea.

Microsoft må ha innsett at Daum til slutt ville kunne vinne fram med anklagene i retten, for nå har partene blitt enige om et forlik med en verdi på 30 millioner dollar.

Dette inkluderer ifølge Reuters en kontant utbetaling fra Microsoft til Daum på 10 millioner dollar, en like stor annonseavtale, samt uspesifiserte betingelser som også har en verdi på 10 millioner dollar. Til gjengjeld dropper Daum søksmålet mot Microsoft.

    Les også:

Daum, som kjøpte Lycos i fjor, har hatt store utgifter forbundet med restruktureringen av den amerikanske portalen, noe som har gått kraftig utover kontantbeholdningen. Utbetalingen fra Microsoft kommer derfor godt med.

Sørkoreanske reguleringsmyndigheter, Korean Fair Trade Commission (KFTC), vil til tross for forliket trolig fortsette å etterforske Microsoft. Spesielt skal det avgjøres om Microsofts bunting av Windows Messenger og Media Player i Windows XP bryter antitrustlovgivningen i landet.

En avgjørelse vil tas i løpet av få uker. Microsoft har tidligere truet med å trekke Windows fra det koreanske markedet hvis selskapet blir tvunget til å tilby Windows XP uten de nevnte komponentene. Men KFTC har så langt ikke latt seg true.

Til toppen