Microsoft kutter "bare for Windows"

Microsoft sier det er deres viktigste lansering på fem år. Bill Gates og Steve Ballmer avdekker nå en serie initiativer som skal utfordre Java og skape Microsoft-produkter, ikke bare Windows-maskiner.

Det har ikke manglet på fanfare: "Dette er den viktigste lanseringen på fem år, da vi har snudd Microsoft Corporation mot Internett", hadde Bill Gates lovet på forhånd. Men mange brukere vil nok klø seg selv i hodet etter gårsdagens lansering, for Microsoft reiste like mange nye spørsmål som de svarte på.

Foreløpig er ikke resultatene av Microsofts initiativ klare. Det selskapet kaller Next Generation Windows Services er en sterk satsing på XML, det fleksible programmeringsspråket for Internett-sider og programvare. Til neste uke lover Microsoft dessuten å lansere et nytt programmeringsspråk som skal ta opp konkurransen tettere med Java.

Mange vil hevde at initiativene kommer til dels som et resultat av monopol-rettsaken. Nå skal Microsoft åpne seg opp mot andre typer operativsystemer og maskiner som ikke kjører Windows.

Det er Microsoft som har funnet opp XML, men standarden er spikret i samarbeid med blant andre Sun. Amerikanske medier hevder at Microsoft-sjefer hinter om at selskapet planlegger en egen versjon av XML som bare fungerer på Windows-maskiner.

Bill Gates har også døpt selskapets ny strategi for ".NET-plattformen" og mener den signaliserer like store endringer som hoppet fra DOS til Windows. På den ene side sier Microsoft at de skal tenke mindre på Windows og mer på Internett, men selskapet våger likevel ikke å kutte båndene til Windows, som er selskapets gullgruve.

Microsoft lover en rekke Internett-tjenester med et nytt grensesnitt de kaller Windows .Net 1.0. Hva dette vil innebære sier ikke selskapet noe om. Men de nye strategiene skal tas i bruk i alle Microsofts nye server-produkter, blant annet det nesten ferdige Exchange 2000 og neste versjon av SQL-server.

Men målet er langt klarere: få flere utviklere og brukere til å også bruke Microsoft-produkter når de forlater PCen og går over på nye Internett-maskiner, mobiltelefoner og trådløse terminaler som ikke bruker Windows. For den største trusselen mot Microsoft er produkter som Palm og Linux, som egner seg bedre til enklere og mindre maskiner.

;