Microsoft kvester konkurrentenes hykleri

Sentralt i Microsofts forsvarstaktikk står oppfatningen om at alle gjør som dem, og at myndighetene bare griper inn når Microsoft gjør det bedre enn alle andre. Selskapet dokumenterer en påstand om dobbeltspill hos Netscape og AOL.

Sentralt i Microsofts forsvarstaktikk står oppfatningen om at alle gjør som dem, og at myndighetene bare griper inn når Microsoft gjør det bedre enn alle andre. Selskapet dokumenterer en påstand om dobbeltspill hos Netscape og AOL.

Microsoft mener å kunne bevise at America Online (AOL) og Netscape mot slutten av 1995 diskuterte hvordan de kunne dele opp online-markedet. Avtalen kom aldri i stand, og utpå vårparten inngikk AOL en mer begrenset type avtale med Microsoft.

Dokumentene som Microsoft la fram onsdag under monopolrettssaken som myndighetene fører mot selskapet, blant annet en avtaleskisse datert 11. desember 1995, tyder på at dette var sentrale punkter i avtalen som aldri ble undertegnet:

  • løpende og tett samarbeid mellom Netscape og AOL
  • AOL distribuerer gratislisenser av Netscapes nettleser til alle abonnenter
  • AOL forplikter seg til å bruke 10 millioner dollar over en fire års periode for å markedsføre Netscape
  • felles utvikling av teknologi for å trekke forbrukere til interaktive tjenester
  • Netscape holder seg til programvare og avstår fra å tilby tjenester online
  • AOLs toppsjef Steve Case tilbys å sitte i Netscapes styre

Flere av dokumentene som Microsoft la fram i retten viser at begge parter betegnet Microsoft som "felles fiende", "uhyret fra Redmond" osv.

I mars 1996 undertegnet AOL likevel en avtale med "uhyret fra Richmond" (se gårsdagens artikkel om rettssaken, vist til øverst i høyre marg). Ifølge Microsoft var forklaringen teknologisk. Internet Explorer var bedre tilpasset AOLs øvrige opplegg. Ifølge AOL selv var forklaringen forretningsmessig. AOL dukket opp på den standard åpningsskjermen til Windows 95. Dokumentene som Microsoft siterte fra i retten onsdag, under avhøret av AOLs senior vice president David Colburn, viser at Microsoft har rett. Men Colburn siterte fra de samme dokumentene og påviste at de også bygger inneholder rene forretningsmessige vurderinger av Microsofts gjennomslagskraft i markedet.

Justisdepartementets prosessfullmektige David Boies slo da til med en e-post-melding som Bill Gates sendte til fire andre Microsoft-ledere 8. januar 1996. Her forteller Gates om en samtale med toppsjef Steven Case i AOL: Han "betrakter oss som teknisk tilbakeliggende i forhold til Netscape, men ser på oss som tilstrekkelige troverdige til å gjøre en utmerket jobb... Jeg sa at integrering med Windows ville være flott for brukerne hans."

Boies gjenga også en e-post sendt av Case til sine ledende kollegaer 24. januar 1996: "Fra en rent teknologisk vinkel, ser det ut som om Microsoft kan vinne... Forén dette med deres styrke innen distribusjon (OS), og det er klart at Netscape kjemper i motvind." (OS betyr operativsystem, med andre ord Windows.)

For Boies er dette en bekreftelse om at Microsoft utnytter sitt monopol på ett felt for å skaffe seg fordeler på et annet. For Microsoft er dette nok et bevis på at AOL, i tråd med hevdvunnen forretningsmessig praksis, har satt Netscape og Microsoft opp mot hverandre. Netscape tapte, men det kan ikke være påskudd for et søksmål fra myndighetenes side, mener man i Redmond.

Til toppen