Microsoft lanserer fotorevolusjon

Photosynth skaper hyperlenket 3D-verden ut fra vanlige bilder, og nå skal bilder bli best på nett.

Akvadukt gjengitt i Microsoft Photosynth
Akvadukt gjengitt i Microsoft Photosynth

Photosynth skaper hyperlenket 3D-verden ut fra vanlige bilder, og nå skal bilder bli best på nett.

Sommeren 2006 ble det kjent at Microsofts forskningsavdeling, Microsoft Research, jobbet med en teknologi hvor man ved hjelp av en serie ulike fotografier av et objekt, kunne sette sammen bildene til en slags 3D-modell. Dette ble kalt Photosynth. Senere det samme året kom selskapets med en «technical preview», hvor brukerne kunne teste løsningen ved hjelp av komposisjoner forskerne selv hadde satt sammen. Men brukerne selv kunne ikke laste opp sine egne bilder.

    Les også:

Photosynth er først og fremst basert på to teknologier. Den ene ble utviklet av et lite selskap, Seadragon, som Microsoft kjøpte i 2006. Denne gjorde det mulig å se gjennom massive mengder av visuell informasjon over Internett på en smidig måte.

Den andre løsningen ble det samme året forsket fram av gruppe forskere ved University of Washington. En prototype som ble kalt "Photo tourism" ble utviklet basert på følgende idé:

- gitt noen titall eller hundretall fotografier av et sted, gir dette nok informasjon til å rekonstruere en 3D-modell av dette stedet?

Tydeligvis har det fungert, for i morgentimene i dag lanserte Microsoft endelig Photosynth, som nå gjør det mulig for brukerne å få laget 3D-modeller av motiver de selv har lastet opp.

Det hele er basert på mønstergjenkjenning, hvor alle vinkler, hjørner og punkter i fotografiene analyseres. På bakgrunn av dette organiseres bildene, før det til slutt genereres en 3D-modell som man kan bevege seg i eller komme dypere inn på detaljene. Teknologien har også mye felles med Deep Zoom-teknikken Microsoft støtter gjennom Silverlight-teknologien.

For å kunne bruke Photosynth, kreves det at brukeren benytter Windows XP eller Vista. Det stilles visse krav til PC-ens grafikkort, og nettleserne som støttes er begrenset til Internet Explorer 7, samt Firefox 2 og 3.

Photosynth er en kombinasjon av programvare og tjeneste fra Microsoft. Programvaren består av en nettleserplugin som kan lastes ned fra Microsofts nye Photosynth-nettsted.

Motiv sammensatt av flere fotografier ved hjelp av Photosynth.
Motiv sammensatt av flere fotografier ved hjelp av Photosynth.

Se flere bilder av Photosynth

For å lage "synthene", må brukeren laste opp en fotosamling bestående av et sted mellom 20 og 300 fotografier av det samme motivet. Bildene må overlappe hverandre og være tatt fra ulike vinkler og avstander. Antallet bilder som er nødvendig avhenger av størrelsen på motivet og det ønskede detaljnivået.

Anders Føyen, strategirådgiver i Microsoft Norge, forteller til digi.no at Microsoft ser på Photosynth som en slags hyperlenketjeneste for fotografier.

- Microsoft tror dette kan bli et nytt medium på samme måte som World Wide Web har blitt det. Et fotomedium hvor man kan kommuniserer med bilder, sier Føyen.

- Vi håper Photosynth skal gi en ny form for deling av bilder nå som stadig færre lager papirbilder.

Han legger til at så godt som alle har et kamera i dag, for eksempel i mobilen, og at med Photosynth skal alt som tas av bilder på sikt kunne lenkes sammen.

Anders Føyen ved Microsoft Norge demonstrerer Photosynth.
Anders Føyen ved Microsoft Norge demonstrerer Photosynth.

Microsoft ser for seg flere bruksområder for Photosynth. Det umiddelbare er virtuell turisme, hvor brukeren skal kunne få en rikere opplevelse av et sted med Photosynth enn det som er mulig ved hjelp av enkeltstående fotografier.

Men Føyen foreslår for eksempel at løsningen kan benyttes av butikker som ønsker å presentere vareutstillingen sin på nett, samt av konstruktører som ønsker å sammenligne for eksempel en virkelig boreplattform med de opprinnelige konstruksjonstegningene.

For Microsofts del, antas det at tjenesten vil skape annonseinntekter.

Ifølge Føyen er det først og fremst brukerens tilgjengelig båndbredde til Internett som vil være en begrensende faktor for hvor god Photosynth-opplevelsen er. Belastningen ellers fordeles mellom klient og server. Løsningene er basert på mye bruk av caching på klientmaskinen, mens selve mønstergjenkjenningen vil skje på serveren.

Foreløpig vil det bare være mulig å koble sammen egne bilder, men Føyen håper det senere også vil bli mulig å lage 3D-modeller basert på bilder fra ulike brukere. Foreløpig setter både tekniske og opphavsrettslige vanskeligheter en stopper for dette.

- Visjonen på lang sikt er å kunne framstille «hele verden» i 3D basert på brukernes bilder, sier Føyen. Han legger til at det også jobbes med å lage en løsning som kan gjøre det samme basert på rammene i et videoopptak.

Se flere bilder av Photosynth

    Les også:

Til toppen