Microsoft lanserer Internet Explorer 3.0

"Midnight Madness" kaller Microsoft jippoet de har planlagt i forbindelse med lanseringen av Internet Explorer 3.0. De 10.000 første som laster ned mellom midnatt og 06:00 (California-tid) denne morgenen risikerer å vinne noe.

"Midnight Madness" kaller Microsoft jippoet de har planlagt i forbindelse med lanseringen av Internet Explorer 3.0. De 10.000 første som laster ned mellom midnatt og 06:00 (California-tid) denne morgenen risikerer å vinne noe.

Explorer 3.0 vil etter alt å dømme representere en av de kraftigste utfordringene Netscape har opplevd til nå. Microsoft kjører sitt slag om markedsandeler i god, tradisjonell MS-stil, hvor kostnadene ved å vinne markedsandeler synes totalt underordnet.

Til toppen