Microsoft lanserer norsk CRM-system

Med en ny, fornorsket versjon av sin CRM-pakke skal Microsoft gire opp mot blant annet Superoffice.

Microsoft lanserer norsk CRM-system

Med en ny, fornorsket versjon av sin CRM-pakke skal Microsoft gire opp mot blant annet Superoffice.

Microsoft har 6.000 kunder og 190.000 brukere på sitt CRM system, men hittill har det ikke vært tilgjengelig på norsk. Det blir det nå.

Microsoft kom sent på banen innen CRM og før selskapet lanserte den engelske 3.0 utgaven av Dynamics CRM 1. desember i fjor ble det ikke solgt så mye, men med den nye versjonen kom kundene.

- Det var en vekst på 242 prosent på den nye versjonen de de første månedene, sier Stian Lundquist, produktsjef for CRM i Microsoft Norge til Finansavisen.

Microsoft har stor tro på det norske markedet og inviterer til storslagen norsk lansering 9. mars. Microsoft CRM konkurrerer med blant annet norske aktørene som SuperOffice og Software Innovation og internasjonale aktørene Siebel og SAP.

- Dette er et system som gjør at flere kan ta det i bruk. Det har vært mye negativ snakk om CRM-løsninger, men jeg tror dette produktet vil utvide markedet, sier Lundquist til Finansavisen.

Microsoft har bygd Dynamics CRM 3.0 i .Net og med Web Services. Naturlig nok er det tett integrert med Microsoft Office, men selskapet satser også på integrasjon med andre leverandørers systemer.

- CRM-løsningen kan leveres og integreres med andre ERP-løsninger som for eksempel SAP og Visma. Det eneste som kreves er at brukerne har Microsoft Outlook , da det er dette grensesnittet som brukes, sier Lundquist til Finansavisen.

Microsoft har som mål å ha 3.000 brukere av systemet innen 1. juli i år og satser først og fremst på små kunder som i dag ikke bruker CRM-systemer.

- Over halvparten av kundene vi venter å få før sommeren er det vi kaller små selskaper med mellom 5 og 10 brukere. Vi har en egen pris for disse slik at vi skal være tilgjengelig for massene, sier Lundquist.

Til toppen