Microsoft lapper flere hull

Microsoft skal i kveld, norsk tid, publisere i alt sju sikkerhetsbulletiner, hvorav tre regnes som kritiske. Hver av bulletinene omhandler én eller flere sårbarheter i selskapets programvare.

Foreløpig er informasjonen om oppdateringene noe begrenset, men komponenter som blant annet DirectX, Internet Explorer og Windows Media Format Runtime skal være berørt av de kritiske oppdateringene. Sårbarhetene skal åpne for fjernkjøring av vilkårlig kode.

Microsoft skal også slippe seks oppdateringer som ikke er sikkerhetsrelaterte til Windows og andre produkter.

Mer informasjon finnes her.

Til toppen