Microsoft legger om for å møte Apple

Microsoft har foreløpig ikke lykkes mot Apple og deres iTunes/iPod. Nå rigger Ballmer om.

Microsoft har foreløpig ikke lykkes mot Apple og deres iTunes/iPod. Nå rigger Ballmer om.

En av utfordringen med det raskt voksende digitale underholdningsmarkedet er at produkter, filformater og standarder henger nøye sammen. Apples suksess er nettopp at iPod og iTunes egentlig fungerer som en tjenestene.

Det er nettopp i arbeidet om å skape flere produkter og tjenester som henger sammen Microsoft mener de har feilet. For å rette opp dette omorganiseres nå enhente som arbeider med konsumentprodukter, skriver Wall Street Journal.

Microsofts svar på Apples suksess med musikk og nå video er å samle enda mer makt hos Robbie Bach, som i dag er sjef for Entertainment and Devices-divisjonen. Han får nå også ansvarer for MSN Music. Målet er å skape nettopp de tettere koblingene mellom innhold og Microsoft-produkter som Apple har klart.

Bach ledet tidligere Xbox-satningen og fikk nylig mer ansvar. I september overtok han ansvaret for Microsofts satsning på mobiltelefoner.

Under Bach vil det nå ligge fire grupper, forav en heter Entertainment Business som skal håntere musikk, TV og video. Enheten ledes av Bryan Lee, som kom over fra Sony.

Til toppen