Microsoft leverte over forventningene

IT-giganten Microsoft er optimistisk på egne vegne, men antyder at de generelle økonomiske markedsbetingelsene kan utvikle seg negativt fremover.

IT-giganten Microsoft er optimistisk på egne vegne, men antyder at de generelle økonomiske markedsbetingelsene kan utvikle seg negativt fremover.

IT-bjellesauen Microsoft leverte sine resultater for tredje kvartal onsdag kveld norsk tid.

Tallene var noe over forventningene med et resultat per aksje 5 cent over forhåndsestimatene. De gode tallene kan gi grunnlag for et noe behagligere aksjemarked ut resten av uken. Forventningene til vekst var imidlertid svært lave i forkant av resultatfremleggelsen.

Aksjekursen steg dog i handelen på etterbørs-markedene.

Selskapet kunne rapportere om at sterkt salg av Windows 2000 Professional til næringslivskunder og av Windows Me i forbrukermarkedet.

I tillegg er selskapet meget tilfreds med utviklingen av serverløsninger og leveranser av forretningskritiske løsninger til kunder som blant annet Lycos og RadioShack.

En talsmann for selskapet sier at de er entusiatiske vedørende Windows 2000 server-produktene, men at de samtidig er fortsiktige med hensyn til de generelle økonomiske rammebetingelsene.

Omsetningen i tredje kvartal endte på 5,800 milliarder dollar, hvilket er vekst på magre 7,7 prosent fra tilsvarende periode i fjor. Resultatet etter avsetning til skatt og justering for regnskapsmessige endringer endte på 2,206 milliarder dollar, hvilket er bare 15 millioner dollar bedre enn tredje kvartal i fjor. Rapportert resultat uten regnskapsmessige endringer var på 2,581 milliarder dollar.

For europeiske forhold er det interessant å se hva den svake eurokursen har medført. I amerikanske dollar er omsetningen i viksomhetsområdet Europa, Midtøsten og Afrika ned fra 1,183 milliarder dollar til 1,085 milliarder dollar. Dette er et fall på 9 prosent.

I en kommentar sier selskapet at de forventer et fortsatt svakt marked for PC-er i Europa ettersom de fleste PC-ene er produsert i USA. Fallet i eurokursen gjør i henhold til selskapets USA-produserte PC-er 25 prosent dyrere i euro i dag enn for ett år siden.

Til toppen