BEDRIFTSTEKNOLOGI

Microsoft ligger etter oss andre

- Microsofts DotNet-strategi innebærer en erkjennelse av at de ligger etter Lotus og andre i å gripe fatt i de langsiktige tendensene i teknologiutviklingen, sier Lotus-sjef Al Zollar.

Al Zollar og Europa-ledelsen i Lotus inviterte pressen til en time med spørsmål og svar i går ettermiddag i Berlin der selskapet gjennomfører sitt årlige storarrangement Lotusphere. Han fikk dette spørsmålet fra digitoday.no: "Gitt at dere tar Microsoft alvorlig, hva slags innvirkning har DotNet-strategien på den langsiktige planleggingen til Lotus?"

- Vi tar selvfølgelig Microsoft alvorlig. Uansett hva som skjer med selskapet i nærmeste framtid, vil det være en tung aktør i mange år framover. Når vi går gjennom Microsofts nyeste strategiuttalelser, legger vi merke til at dette er ting vi har vært oppmerksomme på lenge, og planlagt deretter. I praksis erkjenner Microsoft at de har ligget etter oss andre.

Zollar viste blant annet til at Lotus i flere år har erkjent at man ikke lenger kan holde seg til PC-er, men i stedet må ta i betraktning et vell av andre terminaltyper på klientsiden. Han viste også til selskapets arbeid med trådløst samband, og at Lotus hadde produkter for ASP-virksomhet - i form av Domino Instant Teamwork - så tidlig som i 1997, før selve begrepet og forkortelsen oppsto.

- På andre felter, særlig innen kontakt og samarbeid, har vi noe å levere der Microsoft bare har store ord og løfterike visjoner. Det ser flott ut på papiret, men det er Lotus som leverer.

Zollar poengterte tre store utfordringer som Lotus står overfor. Den ene er å nå ut over storkundene og fange opp små og mellomstore bedrifter med sine løsninger.

- Dette skal løses på to måter. For det første skal vi intensivere arbeidet for å få fram passende applikasjoner på vår plattform. For det andre skal vi legge grunnlaget for at ASP-tjenester skal bli ettertraktet i markedet. I dag er det for få som er klar over at IT-bruk kan håndteres på denne måten. Derfor preges markedet av at tilbyderne løper etter kundene, og ikke omvendt. Vi tror dette vil endre seg i løpet av et års tid.

Den andre store utfordringen gjenspeiler valgets kvaler i en tid da IT-systemer ser ut til å kunne brukes til alt mulig.

- Vi har veldig mye vi kunne tenke oss å gjøre. Vi må finne ut hvilke områder vi kan være virkelig flinke, og så gjennomføre dem overordentlig bra. Det er fokus vi trenger.

Den tredje av Lotus' utfordringer gjelder mannskap og ledelse. Zollar erkjenner at kompetanseunderskudd er et verdensomfattende fenomen og at selskaper i spissen for teknologiutviklingen må jobbe for å trekke til seg folk. Man må også finne den rette balansen mellom lokalt initiativ og sentralisert ledelse.

- Vi kan ikke risikere å ha femti ulike strategier, ett for hvert land i Europa, Midtøsten og Afrika. Vi kan heller ikke kjøre så sentralistisk at vi lar være å høste av det potensialet det kulturelle mangfoldet i denne regionen innebærer.

Mangfold er noe Zollar, selv afroamerikaner, ønsker skal gjennomsyre hele Lotus' organisasjon.

- Jeg er glad for å trekke inn flere europeere, asiater og andre inn i ledelsen. Kulturell bredde er ikke et abstrakt humanitært prinsipp. I vår tid er det en uomgjengelig forutsetning for å lykkes i forretningslivet

.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.