Microsoft lover å anke EU-dommen

Sjefjurist Brad Smith lover at Microsoft vil anke EU-dommen og forventer at straffetiltakene utsettes.

I en konferansesamtale med journalister i ettermiddag lovet sjefjurist ("General Counsel") Brad Smith i Microsoft at selskapet vil anke dommen fra EU-kommisjonen. Fristen for å anke er 70 dager fra i dag. Smith håper at ankedomstolen, kjent på engelsk som Court of First Instance, vil utsette iverksettelsen av i hvert fall noen av straffetiltakene.

    Les også:

– Vårt syn er at avgjørelsen til EU-kommisjonen er uheldig. Vi respekterer kommisjonen og den prosessen den har gjennomført. Vi håper at vi kan gjenoppta samtaler med tanke på å oppnå et forlik.

Et viktig tema for Smith og Microsoft er at deres forslag ville gitt bedre uttelling for både forbrukere enn konkurrentene enn straffetiltakene vedtatt av EU-kommisjonen.

– Vårt forslag om å forhåndsinstallere andre mediespillere i tillegg til vår egen Media Player ville gitt forbrukerne full frihet til å velge. I stedet får de et mindreverdig produkt. Funksjonaliteten som forsvinner når vi må levere en Windows-variant uten Media Player, vil ikke kunne erstattes ved å installere RealNetworks' spiller på PC-en. Flere nettsteder som tilbyr multimediefunksjonalitet i et eget vindu ved å utnytte multimedieegenskapene i Windows, vil oppleve at deres innhold ikke kan nås fra den Windows-utgaven EU nå pålegger oss å levere.

Blant nettstedene som rammes, nevnte Smith en populær italiensk kringkaster, samt Sveriges Radio. Han hevdet at minst 20 innebyggede multimedieegenskaper ved Windows vil gå tapt med det EU-pålagte Media Player-frie alternativet, og ikke kunne gjenopprettes ved å installere RealNetworks-spilleren.

Smith sa videre de hadde klare tilbakemeldinger fra forbrukerne om at de betrakter multimediespillere som en naturlig del av ethvert operativsystem for PC-er.

– PC-er konstrueres i dag med tanke på multimedia. Da er det naturlig at operativsystemet som skal drive dem, også har stadig mer avanserte multimediefunksjoner. Vårt forslag ville ivaretatt dette hensynet. EU-kommisjonens avgjørelse fjerner fratar forbrukerne verdi.

Smith sa at nedsatt funksjonalitet også vil gå ut over egenskaper beregnet på syns- og hørselsvekkede.

Forventningen om at ankeinstansen vil gå inn for å utsette de viktigste straffetiltakene, bygger blant annet på opphavsrettsargumenter. Boten svir ikke. Det viktigste er å kunne fortsette å utvikle Windows slik selskapet vil.

– Pålegget om å dele Windows-teknologi med våre konkurrenter er et pålegg om å lisensiere copyright-beskyttet materiale. Pålegget om å endre Windows, er et pålegg om å endre et produkt vi har utstrakt juridisk beskyttelse for. EUs straffetiltak bryter med vår opphavsrett i Europa, og med copyright slik WTO definerer den. Et pålegg om å dele våre forretningshemmeligheter med andre, er uopprettelig. Vi går ut fra at enhver rettsindig dommer vil være enig i at man i så fall må utsette straffen til det juridiske grunnlaget for den er behørig prøvd.

På spørsmål om hva slags følger EU-avgjørelsen vil få for Longhorn og andre pågående prosjekter, svarte Smith at Microsoft forventer at de planlagte fornyelsene ikke vil utløse negative reaksjoner fra EU.

– Fornyelsene som ligger i Longhorn innebærer store fordeler for forbrukere, og ivaretar alle konkurransehensyn. Men vi vil på kontinuerlig basis forsyne våre utviklere med juridiske råd.

Konferansen ble avbrutt før Smith fikk spørsmål om hva Microsoft vil gjøre dersom ankeinstansen nekter å gi straffetiltakene oppsettende virkning.

Smith viste ellers til at monopolsaken i USA ble løst ved et forlik etter at ankeinstansen hadde gitt sin kjennelse, og håpet på en tilsvarende utvikling i Europa. Ellers terpet han på at EU hadde valget mellom et forlik som kunne iversettes umiddelbart, og en juridisk prosess som kan pågå i opptil fem år. Han insisterte på at Microsoft ikke har gjort noe galt, og at forlikssamtalene har som hensikt å unngå en belastende prosess for både EU, Microsoft og kundene.

Les mer om: