Microsoft lover å slippe kildekoden til .Net

Microsoft gir utviklere innsyn i kildekoden til .Net, gjennom en noe spesiell ordning.

Microsoft lover å slippe kildekoden til .Net

Microsoft gir utviklere innsyn i kildekoden til .Net, gjennom en noe spesiell ordning.

Scott Guthrie, Microsofts ansvarlige for .Net Framework, publiserte i går et innlegg på sin blogg, med denne oppsiktsvekkende overskriften: Releasing the Source Code for the .NET Framework Libraries.

Ordningen som Guthrie skisserer, er tett knyttet til det ennå ikke-lanserte utviklerverktøyet Visual Studio 2008 og den 3.5 utgaven av .Net Framework.

Hensikten er å gi dem som bruker Visual Studio til å lage .Net-applikasjoner, en anledning til å se samspillet mellom sin kode og kildekoden til .Net mens de debugger sin egen applikasjon.

Under debuggingen lastes ned .Net-kildekode etter hvert som den trengs.

Tilgangen til kildekoden gis under Microsoft Reference License. Det er ikke tillatt å endre koden, og det er ikke tillatt å distribuere den videre. Med andre ord: Man har bare lov til å lese den kildekoden som angår en direkte, etter behov.

I første omgang vil tilgangen bare gjelde .Net Framework Base Class Libraries, ASP.Net, Windows Forms, ADO.Net, XML og Windows Presentation Foundation, skriver Guthrie. Tilgangen vil utvides etter hvert.

Til toppen