Microsoft lover å strekke seg langt for et forlik

I en e-post til de ansatte lover toppsjef Steve Ballmer at Microsoft vil strekke seg langt for et forlik. Han lover også hard kamp hvis saken går videre i retten.

I en e-post til de ansatte lover toppsjef Steve Ballmer at Microsoft vil strekke seg langt for et forlik. Han lover også hard kamp hvis saken går videre i retten.

I den korte e-post-meldingen som er offentliggjort i amerikansk presse, heter det blant annet: "Vi har fremmet, og vil fortsette å fremme, innholdsrike forslag for å komme til enighet i denne saken." Ballmer legger til: "Vi er sikre på vår juridiske stilling, og vi er klare til å kjøre saken gjennom hele ankeprosessen... Vi mener vi har lagt mer på bordet enn den juridiske prosessen til slutt ville pålagt oss, selv om vi skulle tape saken."

Ifølge Ballmer er hele Microsofts toppledelse aktivt med i forhandlingene, også styreformann Bill Gates. Han avviser påstander om at justisdepartementet i Washington skal ha betegnet Microsofts forslag som utilstrekkelig, og advarer de ansatte mot å feste tillit til referatene i mediene.

Meldingen viser til pålegget fra forliksdommer Richard Posner om absolutt taushetsplikt, og inneholder ingenting om hva Microsofts "innholdsrike" forliksforslag går ut på.

Ifølge blant andre New York Times, skal det være stadig sterkere tegn til splittelse blant delstatene som er med på justisdepartementets forhandlinger med Microsoft. Mens justisdepartementet skal være innstilt på å få til et forlik, og følgelig avstå fra å kreve en oppdeling av selskapet, skal noen av delstatenes representanter være innstilt på kompromissløs kamp mot Microsoft.

Det skal være to hovedårsaker til at justisdepartementet ønsker et forlik. Dels er man usikker på hva en langvarig juridisk prosess vil føre til, selv om den første kjennelsen som dommeren i saken, Thomas Penfield Jackson, kom med i november i fjor om sakens fakta, svarte til Microsofts verste mareritt. Den andre årsaken er åpenlys motvilje i bransjen, selv blant Microsofts argeste fiender Oracle og Sun, mot en offentlig regissert oppdeling av Microsoft. Dette skal representanter for disse selskapene ha gjort helt klart for justisdepartementets prosessfullmektig Joel Klein da denne besøkte Silicon Valley i desember i fjor.

Les:


Microsoft-avgjørelse utsatt minst en uke
Microsoft kan bli dømt på tirsdag
Microsoft mot sviende tap
Gartner: - Microsoft må publisere Windows-kildekoden
Microsoft - the end of the road?
Microsoft: Oppsplitting er en "dødsdom"
Microsoft-saken: Så var det USA-regjeringens tur til å gjenta sine argumenter
Vil hugge opp Microsoft i tre
Myndighetene sikter mot strukturelle endringer i Microsoft-saken
Taushet verner Microsoft-mekling
Microsoft-saken: Meklingen starter tirsdag

Til toppen