Microsoft lover EU å avsløre to hemmeligheter

I et forsøk på å slippe en mulig klekkelig bot fra EU, har Microsoft lovet å lette sløret på to tekniske hemmeligheter.

Financial Times og Wall Street Journal er blitt informert av Microsofts juridiske representant i Brussel, John Frank, at selskapet er villig til å gjennomføre to konsesjoner som man håper vil stagge EUs vrede mot antatte brudd mot europeisk konkurranselovgivning. EUs anklager mot Microsoft gjelder forholdet mellom Windows på serversiden og Windows på klientsiden, samt buntingen av stadig mer funksjonalitet i Windows-klienten. EU frykter at et privilegert forhold mellom Windows-server og Windows-klient vil forrykke konkurransen innen operativsystemer for servere til Microsofts fordel. Unionen er også redd for at leverandører av applikasjoner innen for eksempel meldingssystemer og multimedia skal miste sine markeder når Microsoft innlemmer tilsvarende applikasjoner i sine operativsystemer og tilsynelatende tilbyr dem gratis.
Microsoft satser bevisst på å utnytte synergi mellom server og klient: Servertjenester spesielt tilpasset Windows XP
De to konsesjonene som Frank beskriver, skal bidra til å minske inntrykket av at det er best å velge Windows på serversiden hvis serverne hovedsakelig skal forholde seg til Windows-baserte klienter. Beskrivelsene som er gitt i de to avisene er svært ufullstendige og til dels åpenbart feilaktige når det gjelder teknologiske forhold. I Financial Times, som er mest presis, heter det at Microsoft vil "slippe teknisk informasjon om et krypteringsspråk kalt Kerberos og en Internett-standard kjent som Common Internet File System".


I virkeligheten er Kerberos en åpen og anerkjent autentiseringsstandard fra MIT, som Microsoft har implementert i server-Windows på en måte som har vakt strid. Common Internet File System eller CIFS har lite med Internett å gjøre, men betegner fildelingsprotokollen i Windows. CIFS er en videreføring av "server message block" eller SMB, fildelingsprotokollen for DOS og tidlig Windows, med opprinnelse i NetBIOS-protokollen. Unix- og Linux-servere som skal fungere som filservere overfor Windows-klienter, bruker det åpne kildekodeprogrammet Samba (SaMBa).

I fjor høst varslet Microsoft en omlegging av sin Passport-tjeneste til Kerberos-basert autentisering, slik at den kunne utveksle opplysninger med Kerberos-baserte konkurrenter. Å fortelle EU at man vil avsløre flere detaljer om hvordan Windows håndterer Kerberos, er helt i tråd med denne tankegangen. Å samtidig avsløre mer om fildelingen i Windows, kan ha følger i den retningen som EU forventer, og kan også tenkes å ha noe med en mulig åpning av .Net å gjøre.


Ifølge Wall Street Journal er EUs første reaksjon at Microsofts utspill kan bidra til å løse ett problem, men kan ikke frita Microsoft for eventuell straff for tidligere begåtte ulovligheter.

Til toppen