Microsoft lover full støtte for ODF

Office 2007 skal få innebygd støtte for ODF og PDF, og brukere skal kunne angi ODF som standardvalg.

Office 2007 skal få full støtte for både PDF og ODF.
Office 2007 skal få full støtte for både PDF og ODF.

Office 2007 skal få innebygd støtte for ODF og PDF, og brukere skal kunne angi ODF som standardvalg.

Microsoft kjempet en hard kamp for å få sitt dokumentformat Office Open XML (OOXML) godkjent som ny ISO-standard.

Blant motstanderne var det mange som mente at Microsoft heller burde bruke energien sin på å støtte det eksisterende åpne formatet ODF (Open Document Format). Microsoft har på sin side argumentert for at dette formatet ikke dekker behovet.

ISO godkjente tilslutt OOXML som ny ISO standard på lik linje med ODF. Dermed er det to konkurrerende formater som kjemper om å bli standardvalget.

Nå erklærer Microsoft at de skal støtte ODF 1.1 i Service Pack 2 (SP2) til Office 2007.

Støtte for PDF (Portable Document Format) 1.5 og XPS (XML Paper Specification) tas med i samme slengen.

- Gjennom SP2 vil brukerne kunne åpne, redigere og lagre dokumenter ved hjelp av ODF, samt lagre dokumenter i XPS og PDF, uten å måtte installere ny kode. Det blir også mulig å sette ODF som standard filformat i Office 2007. Microsoft ønsker med dette å legge bedre til rette for elektronisk samvirke og styrke kundenes valgfrihet mellom ulike dokumentformater, sier Eirik Lae Solberg, kommunikasjonsdirektør i Microsoft Norge.

Tidligere versjoner av Microsoft Office vil ikke få tilsvarende støtte, men Microsoft satser på å dekke deres behov gjennom å samarbeide med åpen kildekodemiljøet om å utvikle en Open XML-ODF Translator. Den og medfølgende kildekode er tilgjengelig på SourceForge.net, men den er ikke ferdig ennå.

Det er heller ikke støtten for den redigerte og godkjente utgaven av OOXML. Deler av den støttes i dagens versjon, og Microsoft planlegger å utvide støtten i neste versjon av Office, som foreløpig bare går under navnet Office 14.

Med Ray Ozzie som teknologisk spydspiss, har Microsoft satt i gang en omfattende strategiendring i forhold til åpen kildekode og åpne standarder.

Tidligere har Microsoft holdt seg unna ODF-formatet, men nå sier de klart og tydelig at de ønsker å være en aktiv bidragsyter i videreutviklingen av standardene for ODF, Open XML, XPS og PDF.

- Microsoft vil delta i den tekniske OASIS-komiteen som jobber med neste versjon av ODF, og vi vil også bidra i arbeidsgruppen i ISO/IEC som skal vedlikeholde ODF, sier Chris Capossela, Senior Vice President i Microsofts Business Division, i en pressemelding.

OOXML er ikke lengre Microsofts eget format, nå som det har blitt en ISO-standard. De vil imidlertid fortsette å jobbe videre med formatet på samme måte som de entrer gruppen som jobber med ODF. Programvaregiganten lover også å jobbe aktivt for bedre interoperabilitet mellom standardene.

- Vi har forpliktet oss til å tilby Office-brukere større valgfrihet mellom dokumentformater og økt interoperabilitet mellom disse formatene og applikasjonene som benytter seg av dem, sier Capossela.

Det vil imidlertid ta litt tid før Service Pack 2 med støtten for ODF og PDF er klar. Microsoft forventer å ha den ferdig til våren 2009, det vil si opptil ett år fra nå.

Det er litt sent, men Microsofts erklæring om full støtte for ODF kan bli viktig for offentlige etater i Norge. Fornyingsministeren har sørget for at alle offentlige etater må tilgjengeliggjøre sin eksterne informasjon i enten HTML, PDF eller ODF fra og med 1. januar 2009.

Nå som OOXML også er et godkjent åpent dokumentformat, må fornyingsministeren og regjeringen bestemme seg for om OOXML også skal bli et godkjent format for publisering av offentlig informasjon i Norge. I praksis har hun og regjeringen tre alternativer.

1. Ikke godkjenne bruk av OOXML til offentlig publisering av informasjon

2. Godkjenne OOXML på lik linje med ODF

3. Godkjenne OOXML, men kreve at alle offentlige redigerbare dokumenter publiseres i både ODF og OOXML

Det tredje alternativet kan kanskje fremstå som det mest realistiske valget, og i såfall vil det bli en intens konkurranse blant Office-programmene om å ha best støtte for begge formatene. Det har Microsoft skjønt, og det er trolig derfor de nå går for full støtte for ODF.

Norge er et lite land, og Microsoft gjør neppe dette alene for å tilfredstille den norske stat. Lignende press kommer fra andre land også, og EU er nok de som har gått lengst i å presse programvaregiganten fra USA.

    Les også:

Til toppen