Microsoft lover kamp

Microsoft ønsker standarder for nettkasting, men lover kamp om markedsandeler for nettkasting. Det sier Ole Tom Seierstad til digi:media.

Microsoft ønsker standarder for nettkasting, men lover kamp om markedsandeler for nettkasting. Det sier Ole Tom Seierstad til digi:media.

Ole Tom Seierstad er solution provider manager i Microsoft Norge AS. Han sier at Microsoft ikke ønsker noen splittelse av Internett over nettkasting, men ønsker standarder.

- Vi forsøker så godt som mulig å følge de standarder som WWW Consortium setter for nettleserne ut i fra de forslagene vi har levert, sier han og viser til standarden for style sheets som er vedtatt av konsortiet. Denne standarden ble opprinnelig utviklet av Microsoft, men nå har også Netscape tatt den i bruk.

WWW Consortium er den internasjonale referansegruppen som vedtar nye standarder for Internett.

- Men vil Microsoft også følge standarder utviklet av Netscape?

- Hvilke standarder konsortiet velger, må du snakke med konsortiet om. Men vi vil prøve å legge oss opp til standardene, svarer Seierstad.

Han har ikke noe svar på hvor stort forsprang Netscape får på nettkastermarkedet før Microsoft kommer med sin nettleser til høsten. Seierstad lover i alle fall en massiv markedsføringskampanje i vanlig Microsoft-stil når selskapets nye nettleser skal lanseres.

Selv om Microsoft kommer til å kjempe om markedsandeler innenfor nettkasting, tror ikke Seierstad at dette kommer til å slå beina under satsinger som Netvertiser. Snarere vil markedet for slike produkter øke, mener han.

- Vår løsning er en nettleser, og andre nettkastere kan godt levere innhold for vår nettleser. Om deres løsning støtter dynamisk HTML, kan vår lansering åpne mulighetene for norske teknologileverandører, sier han.

Til toppen