Microsoft lover nye sikkerhetsfikser

Microsoft lover nye sikkerhetsfikser

Microsoft vil førstkommende tirsdag publisere en rekke sikkerhetsfikser til blant annet Windows.

Microsoft varsler på denne siden at selskapet vil publisere åtte sikkerhetsbulletiner med tilhørende oppdateringer til blant annet Windows, Windows Media Player og Office. Disse vil bli gjort tilgjengelige på tirdag kveld i neste uke, norsk tid.

Flere av sårbarhetene, blant annet den i Windows Media Player, regnes som kritiske.

Hvilke sårbarheter som blir tettet, er foreløpig ikke kjent. Det finnes en rekke eldre sårbarheter i Windows som anses som alvorlige av sikkerhetsselskapet, men som selskapet ikke har prioritert å gjøre noe med. En oversikt over de sårbarhetene som har vært kjente lengst, finnes her .

I tillegg til sikkerhetsfiksene vil Microsoft lansere en oppdatering som ikke er sikkerhetsrelatert. Denne vil bli gjort tilgjengelig gjennom Microsoft Update og Windows Server Update Services.

Til toppen