Microsoft må blø mer for skolene

Dommer J. Fredrik Motz har avvist Microsofts skoleforlik. Han antyder at Microsoft må tilby mer penger og ikke utnytte forliket til å øke sin egen markedsandel.

Dommer J. Fredrik Motz har avvist Microsofts skoleforlik. Han antyder at Microsoft må tilby mer penger og ikke utnytte forliket til å øke sin egen markedsandel.

Det såkalte "skoleforliket" i Microsoft-saken kom i stand i november som en hensiktsmessig måte å avgjøre søksmål der brukere anklaget Microsoft for flere års overprising av Windows. I stedet for å dele ut en håndfull dollar til hver av mange millioner kunder, fant saksøkernes advokater at det var mer hensiktsmessig å inngå et forlik der 12.500 av USAs fattigste grunnskoler får gratis utstyr og opplæring i informasjonsteknologi. Leverandører av konkurrerende plattformer som Apple og Linux kritiserte forliksbetingelsene fordi de innebærer at Microsoft får økt sin markedsandel i skolesektoren, en nisje der selskapet ennå ikke har oppnådd total dominans, vesentlig på grunn av det sterke innslaget av Mac.


Fredag kveld norsk tid offentliggjorde sakens dommer J. Fredrik Motz i Baltimore en 21 siders kjennelse der han avviser forliket. Avvisning hviler hovedsakelig på to forhold: Forliket er konkurransevridende til Microsofts fordel, og beløpet som skolene skal få i form av fritt disponible kontanter, er for lite. Dommeren åpner for en reforhandling av forliket og antyder at nye betingelser som gir skolene mer og samtidig gir dem større frihet til å velge andre plattformer enn Windows, kan bli godtatt. Motz skriver også at skolene må få langt mer penger til intern opplæring.

Advokatene som hadde forhandlet med Microsoft om forliket, sa de beklager kjennelsen, men at de forstår den, og at de vil arbeide "aggressivt" videre med søksmålet mot selskapet.

Microsoft beklager også kjennelsen, og varsler tiltak for å få den omstøtt.

Høringer av saker knyttet til forbrukersøksmålene ble avbrutt av forliksforhandlingene. De gjenopptas 20. januar.

Forliket ville tilført skolene verdier beregnet til i overkant av en milliard dollar. Men bare fire hundre millioner dollar var likvide midler beregnet på en egen stiftelse. Microsofts reelle utgifter til resten av forliket er beregnet til kun 150 millioner dollar. Det er noe av grunnen til at dommeren ikke vil gi en slags offentlig lisens til dumpingpriser som kan gjøre det enklere for Microsoft å konkurrere på USAs skolemarked. Selskapet har rundt 36 milliarder dollar i likvide reserver.

Til toppen