Microsoft må få opp farten på ERP-systemer

Microsoft ERP-systemene begynner nå å bli bra, men skal Microsoft bli store må de få opp farten, mener Gartner.

Microsoft ERP-systemene begynner nå å bli bra, men skal Microsoft bli store må de få opp farten, mener Gartner.

I dag er SAP og Oracle de to soleklare lederne i markedet for de sentrale økonomi- og styringssystemene alle bedrifter må ha, men det er ingen soleklar nummer tre - foreløpig, mener Gartner.

Microsoft har laget gjennom oppkjøp skaffet seg hele fire økonomisystemer og har så bygget opp blant annet en CRM (kundekontakt)-løsning. Disse løsningene begynner nå å bli mer lovende, skriver Gartner i en lang gjennomgang av Microsofts tilbud. Analysen er undertegnet av hele syv Gartner-analytikere.

I et marked i endring har Microsoft potensialet til å bli en av de tre toppspillerne på forretningssystemer (også kalt ERP), er Gartners konklusjon.

I markedet for systemer til store og mellomstore bedrifter har det ikke vært noen markedsleder på mange år. Markedet er i dag delt mellom en rekke aktører, der aktører som britiske Sage og norske Visma er med.

Men Microsoft må få opp farten - det har tatt for lang tid å komme til dit de er i dag og det er nå markedet støpes om, mener Gartner.

Microsoft mulighet ligger i deres styrke til å lage en plattform og få systemer for økonomi, CRM og annet til å spille sammen gjennom SOA og like dataformater.

Gartner går i sin analyse gjennom en lang liste faktorer rundt Microsofts ERP-satsning og rangerer Microsoft på disse punktene over en fem-trinn skala som går fra "sterkt positivt" til positivt, så til lovende, "pass på" og så sterkt negativ.

Her er listen:

Marketing (lovende )

Microsoft har samlet seg rundt et merkenavn, "Dynamics" noe som er svært viktig. Men planene fremover er uklare for kundene. Det mye omtalte "Green"-prosjektet som skal samle dagens fire systemer, blant annet Axapta og Navision, til et er dårlig kommunisert.

Strategi (Pass på)

Gartner mener Microsoft er uklare på mange fronter, blant annet strategien for å integrere Office mot konkurrenter, noe de gjør blant annet med SAP. Microsoft er også uklare på hvem de retter seg mot - nå sier Microsoft at deres løsninger passer for alle typer og størrelser av organisasjoner, mener Gartner.

Organisasjonsstruktur (Lovende)

Microsofts ERP-satsning har fått mer fokus fra toppledelsen og Ballmer. Samtidig er Office og Dynamics-applikasjonene samlet i en felles gruppe.

Skille mellom partner og Microsoft (lovende)

Microsoft selger Navision og de andre løsningene gjennom partnere som ofte har tilpasset dem mye for å servere det en nisjebransjen eller en type kunde trenger. Mange brukere tror de har kjøpt en fullt ut Microsoft-utviklet løsning, men det er ikke tilfelle og det er et problem.

Large Enterprise (pass på)

Gartner kritiserer Microsoft for at deres løsninger er svake på å kunne brukes sammen med andre ERP-systemer.

Teknologi (lovende)

Microsoft har spredd seg over fem hovedprodukter, men begynner å få på plass teknologier rundt alle produktene, for eksempel integrasjon mot Office som er lovende. Men hva skjer med Green, spør Gartner.

Finans og oversiktsfunksjoner (Positivt)

Alle produktene er ganske bra, med Dynamics AX (tidligere Axapta) på toppen.

Master Data Management (Pass på)

Microsoft vil ikke tilby Master Data Management (MDM)-teknologi på lenge, dette er greit for mindre kunder, men ikke for store.

Supply Chain Management (pass på)

Microsoft selv tilbyr bare basisfunksjoner, resten må kjøpes av gjennom spesialtilpassede løsninger fra partnere.

CRM (lovende)

Dette er løsninger som voser raskest i antall kunder, særlig på grunn av den gode integrasjonen med Outlook.

Drift (veldig positiv)

ERP-løsnigene til Microsoft passer veldig godt til produksjonsbedrifter, mener Gartner.

Innkjøp (pass på)

Mulighetene for innkjøpsstyring varierer sterkt mellom de fire forskjellige ERP-produktene til Microsoft.

Personal og lønn (Pass på)

Også her varierer det sterkt hva de ulike pakkene har. Dynamics AX er best.

Økosystem (lovende)

Microsoft har i større grad enn SAP og Oracle sluppet til partnere som selger og lager andre verktøy, men kan bli bedre.

Til toppen