Microsoft må tilbakebetale overpris på Windows

Microsoft-kunder i California får tilgodelapper på opptil 29 dollar per lisens, ifølge et forlik i et bredt anlagt privat søksmål.

Microsoft-kunder i California får tilgodelapper på opptil 29 dollar per lisens, ifølge et forlik i et bredt anlagt privat søksmål.

Fredag kveld norsk tid kunngjorde Microsoft at selskapet har inngått et forlik i et søksmål av typen "class action", der Microsoft ble anklaget for å ta overpris på Windows. Microsoft innrømmer ikke å ha gjort noe galt, men går med på å utstede tilgodelapper på mellom fem og 29 dollar per Windows- eller Office-lisens, for produkter kjøpt mellom februar 1995 og desember 2001. Tilgodelappene skal brukes til innkjøp av datautstyr etter fritt valg, ikke nødvendigvis fra Microsoft.

Les også:

Dersom ikke utbetalingene når 1,1 milliarder dollar, skal to tredeler av differansen utbetales til det offentlige skoleverket i fattige områder.


Forliket må godkjennes av en dommer i San Francisco før det kan settes ut i live. Da har kundene fire måneder på seg til å kreve sitt tilgodehavende. Dommeren skal også fastsette honoraret til advokatene som forhandlet med Microsoft. Dette honoraret må dekkes av Microsoft, og kan ikke trekkes fra erstatningsbeløpet.

Erstatningene utgjør en prisreduksjon på rundt 28 prosent for 13 millioner brukere, hvorav 80 prosent innen næringslivet. Et firma med 400 PC-er kan typisk vente seg en erstatning på 25.000 dollar, heter det.

Tilsvarende søksmål er fremmet i 16 andre delstater. Advokatene som forhandlet fram forliket i California mener de andre delstatene kan oppnå tilsvarende løsninger. Microsoft hevder derimot at Californias lovgivning er så spesiell at det ikke kommer på tale å gjøre dette forliket til modell for andre.

Til toppen