Microsoft: Massevis av feil i Visual Studio

Microsoft kommer neste uke ut med service-pakke som forsøker å rette på overfloden av feil i Visual Studio, suiten av utviklerverktøy som Visual Basic, Visual C++ osv. Dette er den andre bugfikssamlingen for verktøypakken på mindre enn to måneder.

Microsoft kommer neste uke ut med service-pakke som forsøker å rette på overfloden av feil i Visual Studio, suiten av utviklerverktøy som Visual Basic, Visual C++ osv. Dette er den andre bugfikssamlingen for verktøypakken på mindre enn to måneder.

En av fiksene retter opp en bug som blokkerer nettlastinger fra noen utgaver av Internet Explorer. En annen fikser et problem med søkeytelsen som noen ganger får Developer Studio til å bruke 100 prosent av sin ledige tid. Dette ifølge et dokument på Microsofts nettsted.

Service Pack 2 for Visual Studio forsøker også å rette problemer forbundet med utviklingsmiljøet, Printer-objektet, Internet Tranfer-kontrollen og mange andre kontroller og bibliotek som blir levert med Visual Basic 5.0.

Andre forbedringer som følger med Service Pack 2:

  • tillater utviklere å bruke Visual C++ debuggeren til å evaluere kompilatorgenererte strenger som er lenger enn 128 tegn, uten å oppleve aksessovertredelser.
  • retter et problem i Visual Database tools hvor oppdateringen av en enkel rad vil erstatte data i akke radene til en markør.
  • korrigerer en et problem med aksessovertredelsesfeil, feil i forbindelse med OLE automatisering med Word 97, rapportutskrift og forhåndsvisningproblemer under Windows NT, samt feil i Anomaly Tracking System for Visual Foxpro
  • retter på et minnelekkasjeproblem assosiert med Visual SourceSafe, i tillegg til en aksessovertredelse som etterlater noen filer åpne.

Service Pack 2 inneholder også alle rettelsene som kom i den første servicepakken som ble utgitt 7. juli. Visual Studio, som inkluderer de siste utgavene av Microsofts utviklingsverktøy, ble utgitt i midten av mars.

Microsoft har også lagt til støtte for "apartment-threaded" kontroller i Visual Basic som vil la utviklere skape flertrådete kontroller ved å klikke på en boks i Properties-dialogen.

Visual Studio Service Pack 2 kan fritt hentes ned fra Microsofts nettsted. Den kan også bestilles på CD-ROM.

(Kilde: InfoWorld Electric)

Til toppen