Microsoft med H.264-plugin til Chrome

Mener det er utrygt for alle å satse på Googles alternativ.

Microsoft med H.264-plugin til Chrome

Mener det er utrygt for alle å satse på Googles alternativ.

Som en respons til Google kunngjøring for en knapp måned siden om å droppe støtte for videoformatet H.264 i nettleseren Chrome, kunngjorde Microsoft i går at selskapet nå har laget en plugin til Chrome som gjeninnfører H.264-støtten. Det vil si så lenge brukeren benytter Windows.

Allerede i midten av desember kom Microsoft med en tilsvarende utvidelse til Mozilla Firefox, og i gårsdagens svært omfattende blogginnlegg skriver Microsofts Internet Explorer-sjef, Dean Hachamovitch, at alle nettlesere som kjøres på Windows kan utnytte det samme programmeringsgrensesnittet.

Google satser nå fullt på WebM-formatet, som blant annet består av videokodeken VP8. WebM støttes også av Firefox og Opera, men ikke av Internet Explorer og Apple Safari. Google planlegger å gi ut plugins til disse to nettleserne, slik at også disse kan spille av WebM-formatet.

Microsoft støtter ikke formatet aktivt, men vil med IE9 gjøre det mulig å spille av WebM dersom tredjeparts støtte for dette er installert i Windows. Det er det Google altså planlegger å tilby.

Dean Hachamovitch under MIX-konferansen i 2010.
Dean Hachamovitch under MIX-konferansen i 2010. Bilde: Harald Brombach

I blogginnlegget forøvrig tar Hachamovitch opp to punkter som han og Microsoft anser for å være problemer med WebM-formatet.

Det ene spørsmålet handler om eventuelle patentkrav, særlig i forbindelse med videoteknologien VP8.

Riktignok er det snart et år siden Google kjøpte On2 Technologies, som har utviklet VP8, og det er snart ni måneder siden sjef for patentpoolen MPEG LA, som står for lisensieringen av H.264, sa at VP8 og WebM krenker patentrettigheter, uten at noen har slått i bordet og kommet med konkrete krav. Det har ført til at mange mener at det er snakk om tomme trusler som kun er framsatt for å skremme aktører fra å bruke det nye formatet.

Hachamovitch har likevel et poeng når han skriver at dersom Google er så sikre på at WebM ikke krenker noen eksterne patenter, hvorfor garanterer ikke selskapet skadesløsholdelse til alle som på et eller annet vis tar i bruk formatet? Da ville Google ha måttet tatt det hele og fulle ansvaret dersom det dukker opp påstander om patentkrenkelser.

Hachamovitch skriver dog ingenting om hvorvidt dette er noe annerledes med H.264. I stedet skriver han at det er slik Microsoft har håndtert krav knyttet til selskapet WMV-format.

Det neste spørsmålet fra Hachamovitch handler om Googles planer for å gjøre WebM til en virkelig åpen standard, hvor fellesskapet kan bidra. Foreløpig er WebM en teknologi, men ingen standard. Hachamovitch støtter seg på et blogginnlegg skrevet av en ansatt i Opera Software, men glemmer å nevne at det i det samme blogginnlegget også står at Opera ikke anser H.264 for åpent.

Hachamovitch skriver på sin side at H.264 er et produkt av en åpen standardprosess tilsvarende W3Cs HTML5-spesifikasjon, og at formatet har unngått juridiske angrep.

I et tredje punkt kritiserer Hachamovitch Google for å være lite konsekvente. H.264-støtten skal bare fjernes fra Chrome, men i alle fall foreløpig ikke fra blant annet Android eller YouTube. Hachamovitch mener denne fragmenteringen vil redusere fordelen med maskinvareakselerering, som han mener er blant de mest positive utviklingene rundt HTML5 i det siste.

    Les også:

Til toppen