Microsoft med kaos som forretningsstrategi?

Når Microsoft skaper programvare som ikke tar hensyn til etablerte standarder, er det enda et eksempel på noe som de mer paranoide blant oss ikke tror er bare inkompetanse, men en bevisst forretningsstrategi, skriver Gisle Hannemyr i en kommentar til en artikkel om Outlook.

Når Microsoft skaper programvare som ikke tar hensyn til etablerte standarder, er det enda et eksempel på noe som de mer paranoide blant oss ikke tror er bare inkompetanse, men en bevisst forretningsstrategi, skriver Gisle Hannemyr i en kommentar til en artikkel om Outlook.

I artikkelen "FW:SV:Re:SV:Re: Problem med Outlook-oversettelse" skrev digi.no om problemene med svaring på meldinger sendt i norsk versjon av Outlook Express. Gisle Hannemyr har sendt oss følgende kommentar til denne saken:

"Bra artikkel. Bare en liten kommentar.

Du siterer Thomas Johansson, program manager i Microsoft Nordic på at: "Microsoft har tenkt mye på hvordan man skulle benytte slike prefiks som 'Re:'."

Vel, her burde kanskje Microsoft ha tenkt litt mindre, og i stedet satt seg inn i saken. For interoperabilitet for kommunikasjon på Internett bruker man nemlig standarder. Ønsker man å levere programvare for bruk på Internett er det ikke opp til den enkelte aktør å selv "tenke" ut hva som kan være en fjong løsning.

Når det gjelder bakover-referanser så er standarden klinkende klar. Den relevante standarden har navnet RFC1036, ble skrevet av Mark Horton og Rick Adams i 1987, og de relevante delene lyder som følger:

2.1.4. Subject

If the message is submitted in

response to another message (e.g., is a follow-up) the default

subject should begin with the four characters "Re: ", and the

"References" line is required.

2.2.5. References

This command should generate a

"Subject" line which is the same as the original message, except

that if the original subject does not begin with "Re: " or "re: ", the

four characters "Re: " are inserted before the subject.

Når Microsofts representant påstår at dette er noe som Microsoft har "tenkt" på, så innrømmer han i realiteten at Microsoft freidig setter seg ned å lager programvare for Internett uten å først sette seg hva spesifikasjonene er i henhold til gjeldende standard (RFC). Det vitner etter min mening både om arroganse og om inkompetanse.

Microsoft har faktisk en enstående historie akkurat det gjelder å spre programvare som saboterer interoperabilitet på Internett nettopp ved å være inkompatibel med etablerte standarder. Dette skaper i første rekke problemer for alle andre (dvs. de selskaper som lojalt følger standardene). Eksemplet med denne bruken av prefiks i Outlook Express er bare enda et eksempel på noe som de mer paranoide blant oss (inklusive det amerikanske DOJ) ikke tror bare skyldes inkompetanse, men er en bevisst forretningsstrategi."

Til toppen