Microsoft med milliard-forskudd til Novell

Nye dokumenter viser at Microsoft forskuddsbetalte flere hundre millioner dollar til Novell.

Microsoft med milliard-forskudd til Novell

Rett før pinsehelgen publiserte Novell sin årsrapport til det amerikanske kredittilsynet SEC (Securities and Exchange Commission). Rapporten omfatter en redigert utgave av de tre avtalene med Microsoft – rundt henholdsvis teknologitilpasning, forretningsforhold og patentsaker – som ble undertegnet i november i fjor og som til sammen utgjør det som er kjent som partnerskapet Microsoft–Novell. Rapporten inneholder også nye opplysninger om det økonomiske oppgjøret mellom de to selskapene.

I november i fjor beskrev digi.no hvordan Microsoft skulle betale 240 millioner dollar for Linux-kuponger som de så kunne selge videre til sine kunder. Kupongene konverteres til supportabonnementer til Suse Linux. Videre skulle Microsoft bruke nærmere 100 millioner dollar på markedsføring og salg av Suse Linux. Patentavtalen innebærer en nettooverføring til Novell på rundt 68 millioner dollar over fem år.

    Les også:

Årsrapporten til SEC bekrefter hvor fordelaktig avtalen er for Novell. Blant annet er de 240 millioner dollarene for Linux-kuponger over fem år, allerede utbetalt. Det er også 108 millioner dollar som dekker Microsofts tilgang til Novells patenter, mens Novell fordeler sin betaling av 40 millioner dollar til Microsoft over fem år.

Når det gjelder patenter, er det klart at avtalen bare verner Novells kunder mot eventuelle krav rettet mot Microsoft-patenter i Linux, ikke mot Microsoft-patenter i applikasjoner som OpenOffice.org, Wine og Open-Xchange.

Novell erkjenner overfor SEC at den kommende reviderte utgaven av Linux-lisensen GPL, kjent som GPLv3, kan true selskapets fortjeneste, dersom den inneholder pålegg eller betingelser som kan hindre Microsoft fra å distribuere kupongene for Suse Linux, eller Novell selv fra å distribuere GPLv3-lisensiert kode. Novell skriver at de i så fall vil tvinges til å reforhandle med Microsoft til antatt mindre gunstige betingelser, og også til å revidere sin egen forretningsmodell for å overkomme forventet inntektstap.

Bakgrunnen for dette er at tilgang til åpen kildekode er kritisk for flere viktige forretningsområder, heter det.

Hele rapporten til SEC er tilgjengelig her: US SEC Form 10-K Annual Report from Novell.

Les mer om: