Microsoft med mobilapp for bare Android

Tilbyr smart funksjonalitet, men slaktes av brukerne av en helt spesifikk grunn.

Microsofts on{x}-applikasjon kan programmeres ved hjelp av JavaScript. Ferdige oppskrifter som enkelt kan modifiseres av ikke-programmerere, er også tilgjengelige.
Microsofts on{x}-applikasjon kan programmeres ved hjelp av JavaScript. Ferdige oppskrifter som enkelt kan modifiseres av ikke-programmerere, er også tilgjengelige. (Bilde: Microsoft)

Tilbyr smart funksjonalitet, men slaktes av brukerne av en helt spesifikk grunn.

Microsoft har gått til det uvanlige skrittet å utgi en applikasjon som kun er tilgjengelig til Android, en smartmobilplattform som konkurrerer med selskapets egen Windows Phone.

Applikasjonen, som kalles for on{X}, er utviklet av en gruppe mennesker ved Microsoft Israel R&D Center som til vanlig jobber med mobil- og lokaliseringstjenester i tilknytning til Microsoft Bing-produkter. on{X} gjør det mulig programmere mobilen til å utføre oppgaver i det visse betingelser settes. For eksempel kan den hente opp værmeldingen hver dag klokken åtte dersom den forventede temperaturen er lavere enn x antall grader.

Applikasjoner med slik funksjonalitet finnes fra før til Android. Tasker er kanskje den mest kjente av disse.

Men det er et par ting ved on{X} som framstår som noe nytt. Det ene er at applikasjonen skal kunne gjenkjenne måte brukeren forflytter seg på, gjennom et programmeringsgrensesnitt (API) som kalles for «modeOfTransport». Foreløpig støtter API-et tilstandene «atrest», «waking», «driving» og «running».

on{x} kan registrere bevegelsesmodusen til brukeren og handle i henhold til denne.
on{x} kan registrere bevegelsesmodusen til brukeren og handle i henhold til denne. Bilde: Microsoft

En mulighet dette gir, er at mobilen automatisk lagrer posisjonen hvor brukeren har parkert bilen når transporttilstanden endres fra «driving» til «waking». Dette demonstreres i videoen nedenfor.

Programmeringen av on{X} gjøres via on{X}-nettstedet. Der finnes det fra før en rekke oppskrifter som brukeren kan ta i bruk direkte eller enkelt modifisere via nettleseren. Oppskriftene er basert på JavaScript og kan lages eller endres av alle som har litt erfaring med programmering. Programmeringsgrensesnittene er dokumentert på det samme nettstedet.

on{X} er foreløpig i en betaversjon, og trolig er det ting som ikke fungerer hundre prosent, men mulighetene virker gode. Likevel har svært mange brukere gitt applikasjonen laveste karakter i Google Play.

Årsaken til dette er Facebook-integrasjonen. on{X} kan ikke brukes uten at brukeren er innlogget på en Facebook-konto. Noe av hensikten med denne integrasjonen er å gjøre overføringen av oppskrifter fra on{X}-nettstedet til mobilen mulig, men mange er skeptiske til å gi Facebook mer informasjon om sitt liv enn de allerede gjør. De fleste ser ut til å mene at det ville være langt mer naturlig å bruke en Google-konto for å sørge for integrasjonen mellom nettsted og applikasjon, siden de aller fleste Android-enheter er logget inn på brukerens Google-konto til enhver tid.

Microsoft har nok et bedre forhold til Facebook enn til Google, men om det er årsaken til at Facebook-basert autentisering er valgt, er ikke sikkert. Uansett planlegger on{X}-teamet å bygge inn støtte for andre autentiseringsløsninger etter hvert. Det vil trolig bidra til langt bedre mottakelse blant Android-brukerne.

Det mange kanskje lurer på, er hvorfor applikasjonen bare er tilgjengelig til Android. Ifølge TechCrunch forteller Shira Weinberg, teamets program manager, at Android-plattformen har en sikkerhetsmodell som er mindre striks enn andre plattformen, noe som gjør at den er godt egnet for å vise fram teknologier på et tidlig tidspunkt.

På on{X}-nettstedet opplyses det at on{X} vil gjøres tilgjengelig for andre plattformer i framtiden.

Til toppen