Microsoft med på løfterik åpen standard

De slutter seg til Linux-verdenens AMQP, en åpen og fri løsning for å håndtere meldingskøer.

Microsoft med på løfterik åpen standard

De slutter seg til Linux-verdenens AMQP, en åpen og fri løsning for å håndtere meldingskøer.

Microsoft meldte fredag at de slutter seg til AMQP Working Group (Advanced Message Queuing Protocol). Denne gruppen forener finansinstitusjoner som Credit Suisse, Deutsche Börse Systems, Goldman Sachs, JPMorgan Chase Bank, og IT-selskaper som Cisco, Novell, Rabbit Technologies og Red Hat.

AMQP beskrives som en åpen Internett-protokoll for forretningsmeldinger. Hensikten er å etablere en meldingsinfrastruktur som skal være hensiktsmessig for bruk i bedrifter, samtidig som den er fullt ut åpen og plattformuavhengig, og sikrer samspill på tvers av systemer, plattformer og applikasjoner.

Ifølge arbeidsgruppen skal AMQP dekke det store savnet i dag etter mellomvare for meldingshåndtering med garanterte leveranser og fullverdig interoperabilitet på både protokollnivå og innen semantikken.

Red Hat legger AMQP til grunn for sitt MRG-initiativ – «Enterprise Messaging, Real Time, Grid» – som ble kunngjort i desember i fjor. AMQP betraktes som en utfordrer til IBMs etablerte meldingsløsning WebSphere MQ, tidligere kjent som MQ Series.

Da Red Hat kunngjorde MRG skrev digi.no at de måtte forutse at andre leverandører følger etter med AMQP-kompatible meldingshåndteringssystemer, og at det springende punktet er hvordan henholdsvis Microsoft og IBM forholder seg.

Hva IBM akter å gjøre i forhold til AMQP er ikke kjent.

Microsoft viser til oppfordringer fra gruppens medlemmer og fra kunder for å begrunne sin tilslutning til arbeidsgruppen for AMQP.

De sier målet er å være med på å spesifisere en meldingsinfrastruktur som gir bedrifter en enkel og kraftigere måte å knytte meldingsavhengige applikasjoner sammen, både bedriftsinterne applikasjoner og tjenester mellom forskjellige bedrifter.

– Microsoft tar sikte på å bidra til å utvikle spesifikasjonen med tanke på best mulig interoperabilitet for eksisterende implementasjoner, og for å sikre kunder større valgmuligheter.

I en egen erklæring sier Red Hat at de har store forhåpninger til Microsofts bidrag til AMQP.

– Red Hat har bygget AMQP inn i Linux-plattformen og Linux-økosystemet. På samme måte vil Microsoft nå føre AMQP inn i Windows og [dette systemets] økosystem. Mellom Linux og Windows vil AMQP ble en standard for meldingsformidling på det store flertallet av operativsystemer og serverplattformer. Det vil tilby et nytt nivå for samspill mellom Linux og Windows, basert på åpne standarder og programvare i åpen kildekode.

Red Hat sier videre at Microsofts støtte til AMQP kan legge et grunnlag for et gjennombrudd innen alt fra programvare i kjernen av infrastrukturen til driftsverktøy og nestegenerasjons applikasjoner og arkitekturer.

– Innen Red Hat legger vi allerede vår AMQP-implementasjon til grunn for alt fra virtualiseringsdrift til sikkerhetsdrift og overvåking, heter det videre.

Red Hat peker på at tilslutningsavtalen til AMQP-gruppen slår fast at alle deltakere plikter å følge regelen om åpen og fri lisensiering av all kode under opphavsrettsvern.

– Det er ingen fare for at Microsoft skal kunne holde AMQP-standarden som gissel via patenttrusler, understreker Red Hat.

Les:

    Les også:

Til toppen