Microsoft med på SCOs spill mot Linux

Microsoft med på SCOs spill mot Linux

En investor sier Microsoft lovet muntlig å garantere en investering i SCO, etter Linux-søksmålet.

Gründer Lawrence Goldfarb i investeringsselskapet BayStar Capital Management har avgitt en erklæring under ed der han forteller om muntlige forsikringer fra Microsoft-ansatte om at Microsoft på en eller annen måte ville garantere for en investering i SCO Group.

Erklæringen reiser spørsmål om at Microsoft kan ha spilt en rolle i kulissene da SCO i mars 2003 gikk til milliardsøksmål mot IBM, med påstand om at IBM hadde skjenket kode fra SCO til åpen kildekodefellesskapet. Søksmålet påstod blant annet at alle Linux-brukere skulle betale lisens til SCO.

    Les også:

Ifølge Goldfarb ble han kontaktet «en gang i 2003» av Richard Emerson som da var senior visepresident i Microsoft. Emerson skal ha sagt at Microsoft var interessert i å støtte SCO i forbindelse med søksmålet mot IBM og Linux, uten at det ble oppfattet at Microsoft var med på angrepet. Emerson skal ha sagt at Microsoft ville finne en eller annen måte å garantere en eventuell BayStar-investering i SCO. Goldfarb sier han også diskuterte saken med to andre Microsoft-ledere.

Goldfarbs edsvorne erklæring er en del av IBMs forsvar mot SCOs søksmål.

Det endte med at BayStar investerte 50 millioner dollar i SCO. Pengene skal ifølge Goldfarb hovedsakelig ha gått til å betale SCOs advokater.

Det går fram av Goldfarbs erklæring at Microsoft aldri kom med noen formell garanti. BayStar solgte noen av sine SCO-aksjer tilbake til SCO for 13 millioner dollar.

Microsoft bekrefter samtaler med Goldfarg, og sier at ingen garanti ble gitt til BayStar. Ellers har ikke selskapet kommentarer til saken.

Til toppen