Microsoft med stor Navision-oppdatering

Microsoft kommer nå med Navision 4.0, den første store oppdateringen etter kjøpet av det danske ERP-systemet.

Microsoft kommer nå med Navision 4.0, den første store oppdateringen etter kjøpet av det danske ERP-systemet.

Microsoft hadde ikke egne ERP/økonomisystemer og lappet igjen dette hullet med flere oppkjøp. Med oppkjøpet av danske Navision i 2002 skaffet Microsoft med et jafs en stor markedsandel for forretningssystemer i Europa.

Det norske Navision-kontoret heter nå Microsoft Business Solutions (MBS) og nå lanseres den første store oppgraderingen siden oppkjøpet. Navision 4.0 introduseres først i blant annet i Tyskland, Danmark, England og Sverige. Norsk versjon lanseres våren 2005, forteller MBS-sjef i Norge, Gustav Line til digi.no.

Microsoft Navision er tilpasset små og mellomstore bedrifter og har over 45000 kunder i mer enn 130 land. Microsoft Navision er oversatt til 39 språk og lokalt tilpasset til 41 land.

4.0-versjonen inneholder en lang rekke nyheter. De største nyhetene ligger kanskje i at Microsoft har fått "Microsoft-ifisert" pakke ved en sterk integrasjon mot deres andre produkter.

Også det generelle grensesnittet (bildet over) er endret sterkt i Microsoft-retning. Microsoft Navision benytter nå brukergrensesnittet kjent fra Microsoft Office Outlook 2003, noe Microsoft gjør at nye brukere raskere vil finne frem.

Den nye versjonen av Navision gir nye muligheter for å analysere bedriftens data, både gjennom utstrakt bruk av Microsoft Excel og i et eget analyseverktøy, Navision Business Analytics. De siste verktøyene benytter analysemulighetene i Microsoft SQL Server. De nye mulighetene gir også langt bedre grafiske fremstillinger enn tidligere.

En tettere kobling til SQL Server gjør også at brukere kan definere kritiske grenseverdier og hendelser de vil bli varslet om.

I tillegg er det gjort en rekke større og mindre forbedringer. For eksempel har samlingen fått muligheter for produksjonsplanlegging og man kan bruke Gantt-diagrammer for planlegging.

Til toppen