Microsoft mener alvor med å gå «Live»

Gartner mener «Office Live» og «Windows Live» signaliserer en strategisk omlegging hos Microsoft.

Gartner mener «Office Live» og «Windows Live» signaliserer en strategisk omlegging hos Microsoft.

1. november kunngjorde Microsoft to nye tjenester, Office Live og Windows Live, rettet hovedsakelig mot henholdsvis småbedrifter og individuelle brukere.

    Les også:

Fredag kunngjorde analyseselskapet Gartner sin vurdering av disse to kommende tjenestene.

Analytikerne mener at disse initiativene bør betraktes som starten på det Gartner kaller «Microsoft Live», en ennå ikke offisielt døpt plattformstrategi som bygger på og utvider dagens .Net. Poenget med denne nye plattformstrategien er at den understreker, ifølge Gartner, at programvare skal leveres som tjenester. Analytikerne innrømmer at dette konseptet er alt annet enn originalt. Det som gjør at Microsofts variant skiller seg ut, er at den i stor grad vil dra nytte av det som er selskapets store styrke i dag: dominansen innen plattform for rike klienter.

Ifølge Gartner skyter Microsoft på to blink med kunngjøringen av Office Live og Windows Live. Den ene gjelder konkurranse med blant annet Google og Yahoo. Den andre dreier seg om å venne brukere til å betale en månedsavgift for tjenester fra Microsoft.

Google og Yahoo bruker en teknologi kalt «Ajax» – det står for asynkron Javascript utvidet med XML – for å tilby tjenester online som man ellers ville ha tilbudt som egne applikasjoner. Microsoft møter det med tjenester i Windows Live for mange tilsvarende funksjoner: kalender, sanntidssamband og informasjonshåndtering. Windows Live tar opp flere tanker fra «Hailstorm»-initiativet fra 2000, men unngår personvernfellene som tok lurven av Hailstorm, mener Gartner. (Se artikkelen Microsoft vil ta betalt for nettjenester, fra 20. mars 2001.)

Gartner peker på at Microsoft, også siden 2000, har arbeidet for å kunne tilby online-tjenester til småbedrifter. Dette skal nå realiseres gjennom Office Live, gjennom en tillempning av løsninger fra SharePoint Services. Det innebærer at Microsoft utvider forretningsmodellen overfor SMB-markedet fra bare lisenser, til en kombinasjon av lisenser, abonnementer, reklame og avgifter på transaksjoner. Gartner peker på at de fleste IT-organisasjonene er skeptiske overfor automatisk nedlasting av programvare fra Internett, og overfor reklamefinansiert programvare. Men dette er fordommer som vil hindre bedrifter fra å dra nytte av det nye konseptet med programvare som tjenester, understreker Gartner.

Analytikerne mener det gjenstår for Microsoft å gi et gjennomarbeidet svar på den langsiktige utfordringen til «Ajax».

Noe avklaring kan ventes når Vista lanseres. Gartner advarer at selv om de første initiativene rettes mot private og småbedrifter, bør ikke programvare- og tjenesteleverandører slå seg til ro med at Microsoft vil begrense seg til disse målgruppene på lengre sikt. Ifølge Gartner pågår det en allmenn trend mot at IT gjøres til forbrukervare. Denne trenden, sammen med internetteknologiens økende rekkevidde, gjør det uunngåelig at den typen tjenester som Microsoft i første omgang retter mot private og småbedrifter, på sikt også vil treffe de store.

Til toppen