Microsoft mener Vista gir grønnere IT

Vista er mer miljøvennlig enn forgjengerne, ifølge Microsoft-sjef Knut Morten Aaserud.

Microsoft mener Vista gir grønnere IT

Vista er mer miljøvennlig enn forgjengerne, ifølge Microsoft-sjef Knut Morten Aaserud.

PCer og annet datautstyr er en stor kilde til energiforbruk både på arbeidsplasser og hos private forbrukere.

Analyseselskapet Gartner mener IT-bransjen er et miljøsvin og blant verstingene på miljøforsøpling med sine blyholdige stoffer og høye energiforbruk på datarommene med strøm og kjøling.

digi.no skrev i går om hvordan IT-bransjen nå går sammen og forplikter seg til en grønnere IT.

    Les også:

Administrerende direktør Knut Morten Aasrud var blant dem som deltok i miljøpanelet, og som fortalte hvordan Microsoft legger mye ressurser inn i å utvikle nye løsninger som kan bidra til reduksjon av energiforbruket.

En ny sovemodus kan redusere strømforbruket betydelig gjennom at Windows Vista enkelt forhindrer at ubrukte PCer står på døgnet rundt.

Ifølge et uavhengig studie står i dag en av tre PCer på etter arbeidstid og gir omfattende sløsing av energi.

– Vi har gjennom operativsystemet Windows Vista, utviklet en egen sovemodus for PCen når den ikke er i bruk. Denne er like energisparende som å fysisk slå av PCen, men innebærer at brukeren ikke trenger å bruke tid på avslutnings- og oppstartsprosesser, sier Knut Morten Aasrud i Microsoft Norge til digi.no.

En vesentlig andel av data-energiforbruket er unødvendig og relateres til PCer som står på og trekker strøm uten å aktivt være i bruk. Ifølge studien fra PC Pro Labs , som er gjennomført i England, lar hele 30 prosent av brukerne PCen fortsatt stå på når de går fra jobben. 25 prosent lar også PCene stå på over helgen.

- Vi har gjennom operativsystemet Windows Vista, utviklet en egen sovemodus for PCen når den ikke er i bruk.

– Vi tror at funnene i den engelske undersøkelsen kan være representative også for norske forhold. Microsoft Vista tar tak i denne problemstillingen og gjør det mulig for virksomheter å effektivt styre energiforbruket til PCene, slik at de ikke bruker mer strøm enn nødvendig. Dette betyr lavere driftskostnader for bedriftene og mer miljøvennlig energibruk, understreker Aasrud.

Den betydelige effekten ved energistyringssystemet i Microsoft Vista kan illustreres med studien til PC Pro Lab, som viste at en typisk PC med LCD-skjerm vil bruke 632 kilowatt-timer i året, hvis den er konstant slått på utover vanlig arbeidstid. Hvis den samme PCen hadde stått i «sovemodus» ville den tilsvarende bare brukt 34 kilowatt-timer. Dette innebærer en besparelse på hele 598 kilowatt-timer per PC per år. For en bedrift med 200 PCer innebærer dette en energibesvarelse tilsvarende 45 tonn CO2 pr år.

Forskjeller i operativsystemene :

Forskjellene mellom «sovemodus» i Windows Vista og «standbymodus» i Windows XP kan oppsummeres slik:

  • I Windows Vista er «sovemodus» på som standard. En PC vil med dette gå i «sovemodus» etter å ha vært inaktiv i 60 minutter.
  • I Windows Vista er det mye enklere for brukerne å endre innstillingene for energibruk selv.
  • «Sovemodus» i Windows Vista er mer pålitelig enn «standbymodus» i tidligere Windows versjoner. Dette både i forhold til å gå inn i modus og sikkert gå tilbake til aktiv bruk.
  • Windows Vista går raskere tilbake fra «sovemodus». Windowa Vista bruker bare 2-3 sekunder, mens Windows XP til sammenlikning bruker 5 sekunder.
Til toppen