JUSS OG SAMFUNN

Microsoft misbrukes i politisk undertrykking

Russiske opposisjonelle hektes på falsk mistanke om piratkopiering.

En artikkel i New York Times lørdag dokumenterer en ny taktikk anvendt av russiske myndigheter for å trakassere sine kritikere: Under påskudd av mistanke om besittelse av piratkopiert programvare – i et land der storparten av all programvare i offentlig og privat virksomhet er piratkopiert – gjennomføres razziaer mot opposisjonelle organisasjoners kontorer, og datamaskiner og annet IT-utstyr beslaglegges.

I et særdeles graverende tilfelle som avisa gjennomgår i detalj, hadde miljøorganisasjonen Baikal Wave vært nøye med å kjøpe all programvare. Dokumentasjonen ble avvist av myndighetene som «forfalsket». Henvendelser til Microsofts lokale virksomhet i Russland førte ikke fram. I stedet opplevde organisasjonen at Microsofts lokale representanter samarbeidet med myndighetene.

Miljøorganisasjonen arbeider mot forurensning av innsjøen Baikal, som anslås å inneholde 20 prosent av klodens ferskvann. Lokalene deres ble ransaket i vinter, og datautstyret beslaglagt, på mistanke om piratkopiering av Microsoft-programvare.

Ransakelsen og beslaget skjedde dagen etter en demonstrasjon mot en avgjørelse av statsminister Vladimir Putin om å gjenåpne en papirfabrikk som lar forurenset vann renne rett i Baikal.

I en annen New York Times-artikkel lørdag, sier representanter for den russiske avdelingen av det internasjonale jaktlaget mot korrupsjon, Transparency International, at de kan dokumentere mange tilfeller der russiske advokater på Microsofts lønningslister samarbeider med politiet om å presse ofre for vilkårlige piratanklager for penger.

Microsofts første reaksjon kom i form av en halvhjertet og ikke helt overbevisende uttalelse fra deres pr-sjef i Moskva. Kevin Kutz beskriver hvor nøye Microsoft Russland er med å sile advokater som brukes til å håndheve lisenser og opphavsrett. Han forklarer videre at selskapet har en egen ordning, Infodonor.ru, som skal sikre gratis lisenser til russiske ideelle organisasjoner.

Det virkelige svaret fra Microsoft kom i går, gjennom et offisielt blogginnlegg fra Brad Smith, Microsofts juridiske direktør: Anti-Piracy Enforcement and NGOs.

Smith skjærer gjennom og slår fast:

– Vi må opptre ansvarlig og kunne stå for alle sider ved vår kamp mot piratkopiering, både det gode og det dårlige.

Han lover å engasjere et internasjonalt advokatfirma for å få en uavhengig gransking av anklagene mot Microsofts russiskhyrte advokater.

Samtidig forteller han at Microsoft innfører et strakstiltak som vil gjøre det umulig for russiske myndigheter å bruke mistanke om piratkopiering til å trakassere miljøaktivister og andre ideelle organisasjoner.

– Microsoft oppretter en ny programvarelisens for ideelle organisasjoner. Denne lisensen vil sørge for at de har gratis og lovlig tilgang til våre produkter.

Denne gratislisensen støttes av en ordning – «NGO Legal Assistance Program» – som skal gjøre ideelle organisasjoner i stand til å dokumentere at all deres Microsoft-programvare brukes i henhold til lover og lisensbetingelser.

Smith lover til slutt tiltak som skal gjøre det umulig for korrupte advokater å opptre på vegne av Microsoft i virksomhet som tar sikte på å presse ideelle organisasjoner for penger.

Til slutt peker Smith på at piratkopiering er et svært alvorlig problem i Russland.

– Men [dette problemet] skal ikke brukes som påskudd for utilbørlig forfølgelse av ideelle organisasjoner, aviser eller andre deltakere i det sivile samfunnet. Og vi ønsker absolutt ikke å bidra til noe slikt, heller ikke om det skulle skje gjennom uaktsomhet fra vår side.

På sitt nettsted, forteller miljøorganisasjonen Baikal Wave, i et innlegg datert 12. juli, at datautstyret som politiet beslagla i razziaen 28. januar, ble levert tilbake etter fem og halv måneder. Politiet har opprettholdt siktelsen for privatkopiering, selv om etterforskningen ikke har greid å dokumentere at programvare har vært brukt i strid med lisensbetingelsene. Den lokale domstolen har avvist å behandle miljøorganisasjonens klage på politiets utilbørlige opptreden.

Beviset på at Microsoft virkelig mener alvor med sine nye tiltak, vil selvfølgelig være i hvilken utstrekning de engasjerer seg offentlig i Russland for å støtte Baikal Wave i denne saken.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.