Microsoft Mobile Internet legges ned - 80 må gå

For tre år siden het det Sendit og kostet 1,1 milliarder kroner. Nå legges Microsoft Mobile Internet ned, og 80 arbeidsplasser er borte.

For tre år siden het det Sendit og kostet 1,1 milliarder kroner. Nå legges Microsoft Mobile Internet ned, og 80 arbeidsplasser er borte.

Sendit var et svensk selskap som hadde utviklet en egen serverløsning for mobiloperatører. Slik verden så ut i 1999, da dotcom-bølgen var på topp og alle tenkte seg store fortjenester på mobile nettløsninger, bestemte Microsoft seg for å kjøpe selskapet for 1,1 milliarder kroner.

Sendit ble først døpt om til Microsoft Mobile Internet AB, og så, i november i fjor omorganisert til et rent utviklingsselskap. Da ble alt av salg, support og markedsføring overført til andre avdelinger innen Microsoft.

Mandag varslet Microsoft at selskapet skulle avvikles helt.

- Utviklingsavdelingen ble etablert for å utvikle overbyggende teknikk for å integrere proprietære systemer med Internett og bedriftsnettverk, for anvendere av mobile enheter som hånd-PC-er og mobiltelefoner, heter det i en pressemelding.

Det heter videre:

- På grunn av Internetts voksende tilstedeværelse og utviklingen av standardprotokoller for mobile løsninger, er det ikke lenger nødvendig med slike overbyggende tekniske løsninger.

Nedleggelsen betyr at 80 personer, i hovedsak utviklere og ingeniører, sies opp. Til Svenska Dagbladet sier en talsperson for Microsoft at alle oppfordres til å søke seg til andre enheter i Microsoft. Han begrunner det med at Microsoft gjerne vil beholde kompetansen, "enten i Stockholm eller i et annet land".

I pressemeldingen heter det at folkene skal hjelpes til "en fortsatt karriere innen eller utenfor selskapet."

Mobile løsninger er altså fortsatt et satsingsområdet for Microsoft. Men behovet for å videreføre den opprinnelige investeringen fra tre år tilbake er ikke større enn at det gjenstående utviklingsmiljøet kan spres for alle vinder.

Til toppen