Microsoft: Motsøksmål mot Sun

Microsoft mener Sun bryter konkurransereglene i sin hjemstat, og krever rett til å bruke egen Java i tillegg til en klekkelig erstatning.

Microsoft går offensivt ut mot Sun i et bredt anlagt motsøksmål. Da det ble klart at Microsoft ville komme relativt uskadd gjennom myndighetenes store monopolsak, anla Sun et milliardsøksmål mot Microsoft. I forpostfektningene foran dette søksmålet, har Sun fått en dommer til å gå med på å beordre Microsoft til umiddelbart å inkludere moderne Java i Windows. Denne forføyningen sitter foreløpig fast i ankeprosessen, og kan komme til å oppheves i en høring 3. april. Det kan ta et års tid før hovedsøksmålet behandles.

Motsøksmålet til Microsoft hevder at Sun har begått kontraktsbrudd mot forliket i januar 2001 som løste den første Java-striden mellom Microsoft og Sun.

Motsøksmålet hevder videre at Sun har brutt konkurransereglene i sin hjemstat California. Det innebærer at Microsoft tar sikte på å bevise at Sun har opptrådt i det minste utilbørlig, og skadet forbrukerinteresser. Erstatningskravet vil gjøres kjent på et seinere tidspunkt. Det som er klart, er at Microsoft ber om tillatelse til selv å bestemme hva slags Java som skal inn i Windows.

;