Microsoft: Motsøksmål mot Sun

Sun har saksøkt Microsoft for brudd på betingelsene i Java-lisensavtalen. Microsofts motsøksmål hevder at Sun har brutt den samme avtalen på flere punkter.

Sun har saksøkt Microsoft for brudd på betingelsene i Java-lisensavtalen. Microsofts motsøksmål hevder at Sun har brutt den samme avtalen på flere punkter.

Lisensavtalen ble inngått i mars 1996. I PC Week Online gjengis hovedpunktene i motsøksmålet i ti punkter:

1. Sun skal ha levert Java-oppgraderinger som ikke er kompatible med tidligere utgaver

2. Sun skal ikke ha levert teknologi etter kravene i lisensavtalen, blant annet skal ikke oppgraderinger ha tilfredsstilt Suns egne kompatibilitetstester

3. Sun skal ikke ha gitt Microsoft tilgang til alle oppgraderinger og beta-utgaver

4. Sun skal ha unnlatt å varsle Microsoft i tide om planlagte endringer av Java

5. Sun skal ikke ha tilfredsstilt kravet om lisensiering til tredje part av Microsofts Java Reference Implementation

6. Sun skal ha unnlatt å gjøre sine Java-tester offentlig tilgjengelig

7. Sun skal uriktig ha påstått at alle Java-lisensiater har fått tilsvarende betingelser

8. Sun skal uriktig ha påstått at Microsofts utviklingsverktøy skal være "inkompatible" og advart utviklere mot å bruke dem

9. Sun skal uriktig ha påstått at Microsoft Internet Explorer er "inkompatibel" og at den ikke tilfredsstiller påbudte tester

10. Sun skal ha gjort alt dette med forsett, i den hensikt å skade Microsofts konkurranseevne.

Ifølge analytikere Associated Press har kontaktet, er det argumentene om at Sun skal ha behandlet Microsoft konsekvent partisk, som levnes størst sjanse til å nå fram. Vilkåret er at Microsoft greier å legge fram tilstrekkelig med materiale for å begrunne en påstand om at Sun retter hardskyts mot Microsoft mens egne samarbeidspartnere skånes. Microsoft antyder i motsøksmålet at teknologi fra Suns samarbeidspartnere, blant dem Netscape, like gjerne kunne vært trukket for retten.

Kravene i motsøksmålet går ut på at Sun betaler erstatning, og fraskriver seg rettigheter i forbindelse med Microsofts implementering av Java.

Ifølge InfoWorld Electric og ZDNet vil ikke Sun kommentere motsøksmålet, utover at det var ventet. Analytikere som ZDNet har vært i kontakt med, sier at den grasrotbevegelsen blant utviklere som Sun har greid å reise, kan få store negative konsekvenser for Microsoft, selv om Sun ikke vinner noen fullstendig seier i retten, og at de negative reaksjonene har kommet svært overraskende på Microsoft.

Til toppen