Microsoft nekter å etterkomme patentdom

De varslede endringene i Windows som følge av dommen i Eolas-patentsaken, er trukket tilbake.

De varslede endringene i Windows som følge av dommen i Eolas-patentsaken, er trukket tilbake.

Det lille amerikanske programvarehuset Eolas Technologies saksøkte Microsoft i 1999 med påstand om at teknologien som Internet Explorer brukte for å sørge for interaktivitet og forholde seg til utvidelser av typen "plugin", brøt med et patent de hadde fått registrert etter en søknad levert i 1994. Det slo ned som en bombe i august i fjor da Eolas fikk medhold, og Microsoft ble pålagt å utbetale et erstatningskrav på 521 millioner dollar, samt enten endre Windows og Internet Explorer, eller inngå en lisensavtale.

    Les også:

For en gangs skyld fikk Microsoft støtte også fra sine såkalte fiender innen programvarebransjen. Et særdeles tungtveiende innlegg kom fra utvikleren Ray Ozzie, mannen som i sin tid skapte Lotus Notes. Ozzie gjenskapte et forsøk med versjon 3.0 av Notes-klienten (funksjonelt sett en nettleser), Windows for Workgroups 3.11 som nettoperativsystem, og Microsoft Excel 5.0 som "plugin", for utvetydig å vise at funksjonaliteten som Eolas-patentet skulle dekke, var tilbudt av hyllevare før patentsøknaden var innlevert.

Likevel bekreftet Microsoft i oktober at det ville etterkomme kravet om omfattende endringer i Windows og Internet Explorer, i tråd med rettens avgjørelse. Samtidig leverte selskapet en anke, og skrev også til USAs patentkontor for å kreve at patentet måtte kjennes ugyldig, nettopp på grunn av forholdet som Ozzie pekte på: Eolas-patentet beskytter funksjonalitet som var allment tilgjengelig før søknaden var levert. Endringene i Windows skulle slippes som SP2 ("service pack 2") til Windows XP. En beta av denne pakken ble sluppet til utviklere uken før jul. Etter planen skal den ut til brukerne over sommeren en gang. Hovedpoenget med pakken er å bedre sikkerheten i Windows og i Internet Explorer.

I november bekreftet patentkontoret at det ville gå gjennom sin egen saksbehandling, og vurdere Eolas-patentet på nytt.

For halvannen uke siden tapte Microsoft sin første ankerunde. Dommeren avgjorde likevel at straffetiltakene ikke kunne iverksettes før anken var gjennomgått grundig av en egen rettsinstans.

I går kunngjorde Microsoft at det likevel ikke vil endre Windows i tråd med Eolas' krav. I erklæringen viser Microsoft til at rettens pålegg er opphevet inntil videre, og at partnere og kunder har reagert med tanke på problemene som endringene i Internet Explorer ville medføre. Blant annet ville det vært nødvendig for et stort antall nettsteder å omprogrammere sine webapplikasjoner. Microsoft viser også til at rettens avgjørelse hviler på det premisset at patentet er korrekt innvilget. Dersom USAs patentkontor trekker godkjenningen, faller hele grunnlaget for dommen bort.

Man kan spekulere i om Microsoft kan ha fått signaler fra patentkontoret.

Til toppen