Microsoft .Net My Services selges som egen plattform

Store bedrifter ønsker ingen mellom seg og sine kunder. Microsoft har latt seg presse til å levere .Net My Services som plattform.

Store bedrifter ønsker ingen mellom seg og sine kunder. Microsoft har latt seg presse til å levere .Net My Services som plattform.

.Net My Services, tidligere kjent under kodenavnet "Hailstorm", ble i desember i fjor beskrevet som "byggeklosser for brukersentrerte løsninger" som ville innebære en ny forretningsmodell for innhold på Internett. Det sentrale i idéen var - og fortsatt er - at brukere skal kunne kombinere tjenester etter eget ønske, og få tilgang til dem uansett om internettilgangen går over PC, hånd-PC eller mobiltelefon.


Du skal for eksempel kunne kople varslingstjenesten Alert til en ny banktjeneste som avdekker uvanlige bevegelser på din bankkonto, slik at eventuell svindel kan oppdages raskt. Du skal også kunne kople din personlige kalender til fakturaforfall, slik at du kan slå opp i kalenderen og sjekke at regninger faktisk er betalt.

Denne idéen med samordnede tjenester ble presentert for store samarbeidspartnere i mars i fjor, og høstet allmenn anerkjennelse.

Det er i forholdet mellom seg og sine partnere, at Microsoft har måttet justere sin tankegang. Idéen var opprinnelig at selve evnen til å være med på et tilbud med samordnede tjenester, også skulle leveres til partnerne som en tjeneste fra Microsoft. Det ville plassere Microsoft i en slags bufferposisjon mellom brukerne og sentrale partnere, og blant annet endre forholdet mellom partnerne og deres egne kundedata.

Motstand mot dette, en artikkel i New York Times nevner spesielt American Express og Citigroup, skal ha fått Microsoft til å endre måten partnerne skulle settes i stand til å delta i tilbudet av samordnede tjenester. I stedet for å abonnere på denne evnen fra Microsoft, er tankegangen nå at de skal kjøpe denne evnen på tradisjonelt vis, ved å kjøpe utviklingsverktøy og programmeringsgrensesnitt, opplyser My Services-ansvarlig i Norge, Microsoft-veteranen Ole Tom Seierstad til digi.no.

- Jeg vil understreke at dette ligger et par år fram i tid, og at forretningsmodellen fra Microsofts side nok vil justeres flere ganger innen noen kommersiell lansering.

Seierstad peker på at forretningsmodellen for kjernetjenesten Passport, ble endret i samme retning i september i fjor, slik at også andre enn Microsoft selv skal kunne utstede og håndtere denne formen for digital legitimasjon. Det innebærer blant annet at det vil bli mulig å skaffe seg en "Microsoft Passport" der persondata som brukernavn, e-postadresse og passord, oppbevares i helt andre digitale lagre enn Microsofts egne.

- For at dette skal fungere, må det være en gjensidig anerkjenningsordning mellom de ulike Passport-utstederne. Denne vil bli basert på den åpne standarden Kerberos, noe som åpner for at tjenester som i utgangspunktet krever Passport, også kan erkjenne andre former for digital legitimasjon. Bruker du Passport i en pengetransaksjon, utveksles ikke andre data med Passport-utstederen enn det som trengs for å fastslå at du er den du gir deg ut for å være. Det er ikke snakk om at bankenes kundedata skal oppbevares noe annet sted enn hos dem selv.

Den nye strategien for My Services gjenspeiles også i den nylig kunngjorte reorganiseringen av Microsoft i kjølvannet av Rick Belluzzos avgang.

Her fikk Microsoft en strammere struktur i sju atskilte forretningsområder, som skal drives mer eller mindre som selvstendige bedrifter. Seierstad opplyser at flere titalls programmere som arbeider på My Services-prosjektet, og som tidligere var spredd på flere avdelinger, i løpet av desember ble samlet i avdelingen Server and Tools.


- Denne avdelingen betrakter de som vil opprette tjenester på My Services-plattformen, som kunder. Blant kundene har du interne som MSN, i tillegg til de eksterne. MSN, som er organisert som en egen avdeling, vil satse på å være ledende i å tilby tjenester basert på My Services-plattformen.

Microsoft får med andre ord en klassisk dobbel rolle, både som leverandør av selve plattformen for My Services, og som en av flere som bruker plattformen til å tjene penger på å levere My Services-baserte tjenester.

Til toppen