Microsoft Norge må nedbemanne

Runde to i spareplanen rammer flere ansatte her i landet.

Microsoft Norge må nedbemanne

Runde to i spareplanen rammer flere ansatte her i landet.

Microsoft-sjef Steve Ballmer varslet i går i en e-post til de ansatte at nedbemanningen som ble varslet i januar i år nå er inne i en «fase to». Når denne fasen er gjennomført, vil et flertall av de 5000 planlagte stillingskuttene være unnagjort, skriver Ballmer. Målet er å bli ferdig med hele prosessen innen juni 2010. Observatører anslår at med fase to er til sammen 3000 stillinger avskaffet, hvorav 1800 i en tidligere runde.

I e-posten presiseres det at nedbemanningen vil spres også på andre land enn USA.

– I Microsoft Norge må vi avvikle tolv stillinger, opplyser pressetalsperson Eirik Lae Solberg til digi.no.

Dem det gjelder er kontaktet i dag.

– Syv av de tolv er i avdelingen «Consumer Online». De fem andre er i avdelingen «Sales Marketing and Services Group», som er rettet mot næringslivet og offentlig virksomhet.

Microsoft Norge hadde fram til i går 240 ansatte.

– Det er leit at dette skjer, sier Solberg. – Vi mener det er nødvendig for å tilpasse oss til en ny markedssituasjon. Vi merker at det er lavere vekst i IT-markedet enn tidligere. Dette rammer også Microsoft Norge.

Solberg forsikrer at de berørte vil bli tilbudt «gode sluttpakker». Han ønsker inntil videre ikke å gi nærmere detaljer.

I e-posten til Ballmer står det at man vil følge nøye med i hvordan Microsoft påvirkes av den økonomiske nedturen.

– Om nødvendig vil vi gjennomføre ytterligere tiltak for å redusere kostnadene, blant annet enda en nedbemanning.

Ballmer legger til at tidene er «svært utfordrende».

    Les også:

Til toppen