Microsoft Norge passerer milliarden i år

- Vi budsjetterer en økning i omsetningen på 21 prosent til 1,1 milliarder kroner, sier administrerende direktør Ole Morten Settevik.

- Vi budsjetterer en økning i omsetningen på 21 prosent til 1,1 milliarder kroner, sier administrerende direktør Ole Morten Settevik.

Regnskapsåret til Microsoft går fra 1. juli til 30. juni. For året fram til 30. juni 1999 anslås en omsetning på 922 millioner kroner, 30 prosent bedre enn året før. For neste år, regnskapsåret 2000, tror Settevik at økningen vil begrense seg til 21 prosent. I fjor på denne tiden var også prognosen 20 prosent.

- Vi prøver å vokse planmessig, sier Settevik. - Prognosen på antall ansatte innen regnskapsårets utgang har slått til, med 55 medarbeidere. Om et år vil vi være 67 ansatte i Microsoft Norge.

Reorganiseringen i USA gjenspeiler en kulturendring innen Microsoft, mener Settevik. Microsoft ønsker å bli oppfattet som en løsningsleverandør. Markedsføringen legger vekt på hva det du kan få til ved å bruke selskapets produkter, i stedet for å framheve produktenes egenskaper. Reorganiseringen i USA avskaffer skiller mellom produktområder til fordel for skiller mellom forretningsområder.

- I Norge vil vi bruke ressursøkningen til å bedre kontakten med kundene. De nye stillingene går derfor til storkundeavdelingen, konsulent- og tjenesteavdelingen ("consulting services"), applikasjonsutvikling (retter seg mot de som bruker Microsofts utviklingsverktøy) og Ole Tom Seierstads avdeling Online Business med blant annet Microsoft Network og Hotmail. Kontakten med distributører og forhandlere skal også styrkes.

Partnere står i fokus. Microsoft har 2500 partnere i Norge, fra store som Merkantildata og Cinet til mindre - Settevik nevner Fjøsdata i Gudbrandsdalen. Microsoft er kjent for sine defensive strategiske formuleringer. Selskapet liker å framstille seg som omverdenens underdanige utfordrer. Årets formulering fra Settevik er denne:

- Mange bruker Microsoft-produkter i dag. Det er ingen garanti for at de vil bruke dem om 12, 18 eller 24 måneder.

Salgsframstøtene retter seg nå i mindre grad mot IT-folk - som lot seg lokke til å kjøpe Microsoft-produkter ut fra deres spennende egenskaper - og i større grad mot ledere - som trenger forsikringer om at de kan bygge videre på det de har, siden Microsoft nå skal vise dem hvordan de spennende egenskapene kan utnyttes til å drive forretningen bedre. Settevik kaller dette for "proaktiv bruk av IT", i motsetning til tidligere tiders reaktive holdning. Setteviks markedsansvarlige Anders Føyen uttrykker dette slik:

- Hos kundene kan situasjonen ofte beskrives ved at 80 prosent av investeringene er gjort, men gir bare 20 prosent av den potensielle gevinsten. Ved å legge til 20 prosent på investeringssiden, kan man få igjen 80 på gevinstsiden.

Microsoft har lenge skjønt betydningen av å benytte egne produkter internt. Det åpner for en ny dimensjon i markedsføringen.

- Vi inviterer ledere i andre selskaper, og viser hvordan vi arbeider med IT-verktøy, sier Settevik. - Nylig hadde vi en seanse der finansdirektøren i Microsoft Norden kom til Oslo for å snakke til finansfolk hos kunder, om hvordan han bruker våre produkter til en mer effektiv og givende hverdag.

Budskapet er enkelt: Microsoft betyr suksess.

Til toppen