Microsoft Norge ser lyst på 2004

Microsoft Norge-sjef Birger Steen er mer optimistisk enn andre ledere i IKT-bransjen.

Microsoft Norge-sjef Birger Steen er mer optimistisk enn andre ledere i IKT-bransjen.

digi.no har gjennomført en runde med intervjuer der toppsjefene i mange av de største IKT-selskapene i Norge har brettet ut sine spådommer for 2004. (Se boks til høyre)

Men selskaper som EDB Business Partner, Accenture, IBM og ErgoGroup representerer primært bedriftsmarkedet. digi.no har derfor stilt de samme spørsmålene til Microsoft Norge-sjef Birger Steen, for han har store deler av sin omsetning i privatmarkedet.

Dette er en av grunnene til at Steen ser lysere på 2004 enn de mer forsiktige toppsjefene i de andre store IT-selskapene.

- 2004 blir et meget bedre år enn 2002 og 2003, sier Microsoft-sjefen til digi.no. I 2002 ble det solgt programvare i Norge for 821 millioner dollar og 2003 gav ingen vekst, men nå ser vi mange tegn til bedring.

I følge IDC har Microsoft 16,5 prosent av dette totalmarkedet, IBM 13,8 prosent, SAP 5,5 prosent, Oracle 5 prosent og Visma 4,4 prosent.

Steen vil ikke oppgi Microsofts budsjett i det gjeldene finansåret for å tallsette veksten selskapet spår.

- Budsjettene våre er styrt av både markedet, lanseringer og andre faktorer, påpeker han.

Det er nettopp Microsofts salg til privatmarkedet som gjør dem mer optimistiske. For PC-salget skyter i været igjen, men primært i privatmarkedet. Dette vil bidra til å løfte salget av Windows XP og Microsoft mus og tastaurer. I tillegg vil trolig Office 2003 bidra godt.

Steen ser også vekst i bedriftsmarkedet, men han maner likevel til forsiktighet.

- Vi merker at vekstprosjektene er tilbake på styrebordene, nå er konsolideringen i bedriftene er nå over. Å bruke IT som et offensivt våpen kommer tilbake, men det kan ta tid før de konkrete kontraktene kommer, sier Steen.

Steen mener at sikkerhet og integrasjonsprosjekter vil være en av de store trendene til neste år.

- Mange jobber med å integere systemene på tvers av divisjonene. Dette gjøres for å rive ned vegger og få en bedre totalstyring av bedrifter, sier Microsoft-sjefen.

Steen estimerer at det store løftet enda kan ta seks til tolv måneder. Såpass tid vil kundene bruke på å planlegge, spår den tidligere McKinsey-konsulenten.

- Veksten vi vil få er sunnere. Brutalt sagt kan man si at kundene har gått fra å være ignorante om IT på 90-tallet, til overoptimistiske under dotcom-årene og nå mer kunnskapsrike. Mange har lært mer om hvordan de skal bruke IT siden forrrige bølge, sier Microsoft-sjefen.

Bedt om å peke ut faktorer der staten kan bidra, svar Steen kjapt Gabrielsens innovasjonsmelding.

- Regjering og Storting bør følge opp innovasjonmeldingen - det er mye bra, men den må operasjonaliseris og bransjen må tas med på råd, mener Microsoft-sjefen.

Steen trekker også frem IT i skolen.

- Debatten om IT-skolen må handle om kvalitet og fremtiden, ikke enkle kvatifiserbare parametere som antall PCer og bredden på linjene

Han benytter også anledningen til et stikk mot åpen kildekode og Linux-miljøet.

- Vi håper på en grundig debatt i året som kommer om bruk av programvare i offentlig sektor, der enkle retoriske angrep får mindre plass.

Til toppen