Microsoft Norge setter opp prisene 1. januar

Inngå avtaler om Microsoft-produkter nå. 1. januar løftes prisene – på grunn av handelslekkasjer.

Inngå avtaler om Microsoft-produkter nå. 1. januar løftes prisene – på grunn av handelslekkasjer.

digi.no kan røpe at Microsoft Norge skal starte året med et solid prisløft. Alle norske priser på alle Microsoft-produkter vil øke med 6-7 prosent. Dette gjelder både privat og offentlig sektor og det gjelder Windows, Office, alle serverprodukter og Microsofts CRM.

Prisløftet gjelder også privatkunder som skal kjøpe Windows og Office. Det eneste som ikke blir dyrere er Microsofts økonomisystemer, Navision og Axapta.

Årsaken er oppsiktsvekkende. I Norge er man vanligvis opptatt av handelslekkasjer til utlandet, men med Microsoft produkter går lekkasjen nå andre veien. Årsaken er den sterke kronen.

- Prisene i Norge har en stund vært så gunstig priset at man nå opplever en handelslekkasje. Vi ser at pan-europeiske selskaper tegner alle sine Microsoft-kontrakter i Norge grunnet svært gunstige priser fordi euroen/krone-kursen gir besparelser. Dette skaper utilsiktede problemer for Microsofts partnere i våre naboland og øvrige Europa, forteller Johan Anstensrud, direktør for offentlig sektor i Microsoft Norge til digi.no.

Anstenrud vil ikke ut med navnet på noen store europeiske selskaper som handler alle sine Microsoft-programmer i Norge. Det skal ikke være er noen spesielle sektorer som skiller seg ut, men problemet er økende, forteller han.

- Prisene vil bli satt opp med 6-8 prosent fra nyttår. Vi har ventet en stund, men når prisene blir over ti prosent dyrere eller billigere i et land, justeres de, forteller Microsoft-direktøren til digi.no.

Det er først og fremst privat sektor som rammes – offentlig sektor har i løpet av høsten fått priskutt i størrelsesorden 7-20 prosent. Disse kuttene utvides fra bare kommuner til å gjelde alle offentlige enheter.

digi.no spør Anstenrud om ikke Microsoft kunne ha strammet inn på andre måter enn å heve prisene for alle sine norske kunder. For ved å lukke et hull for de internasjonale aktørene, får alle vanlige norske kunder et reelt prishopp.

Kunne man ikke sagt at selskaper måtte kjøpe lisenser til sine ansatte i landene der man hadde kontorer eller lukket muligheten til å kjøpe for eksempel Office på tysk i store volumer i Norge, spør digi.no.

Anstenrud mener Microsoft er forhindret fra å gjøre dette ut fra EU-regler og at norske selskaper med kontorer i utlandet som ønsker å administrerer alle sine IT-lisenser i Norge.

Microsoft-sjefen påpeker at det kan være gunstig for mange bedrifter og organisasjoner å inngå avtaler før nyttår før prisene går opp.

Til toppen