Microsoft og børskrakk

Deler av finansmarkedet har gitt utrykk for usikkerhet om hvorvidt en større rettssak mot Microsoft vil slå negativ ut for hele IT-bransjen. Jeg er ikke veldig bekymret, skriver finansredaktør Jørgen Christiansen.

Senest mandag morgen kunne nyhetsbyrået Bloomberg fortelle oss at i New York Times ble Microsoft-søksmålet sammenliknet med Kennedys kritikk av fusjoner i transportsektoren og US Steels markedsmakt i 1962. Presidentens uttalelser sendte den gang Dow Jones indeksen ned med 26 prosent.

Sammenlikningen er ganske tåpelig, da Dow Jones Indeksen på det aktuelle tidspunktet var dominert av de selskapene som ble anklaget for å utøve markedsmakt og ta ut monopolprofitt. Selvfølgelig faller indeksen da.

Likevel viser saken et interessant poeng; nemlig at en hel del investorer og analytikere er usikre på om flere større søksmål mot Microsoft vil få negative konsekvenser for resten av IT-bransjen.

Før panikken tar overhånd kan vi jo leke litt med frykten. La oss ganske enkelt anta at Microsoft blir saksøkt for produkt-kobling på MS Office og Windows 95/98, for konkurransehemmende avtaler, for brudd på lisensavtalen med Sun, ja i det hele tatt saksøkt for alt en god amerikansk advokat kan hoste opp når det lukter penger. Vi kan til og med anta at selskapet blir saksøkt av sine aksjonærer fordi Bill Gates og andre toppledere solgte en neve aksjer rett før søksmålet ble en realitet.

Mens vi først er i gang kan vi jo anta at selskapet taper søksmålene, blir alvorlig forsinket i produktlanseringene sine og at aksjekursen halveres.

Skikkelig grisete for Microsoft med andre ord. Og så?

Så kan du prøve å argumentere for at dette blir et bransjeproblem, altså at det gir negative konsekvenser for veksten i IT-bransjen med et påfølgende kursras på IT-relaterte aksjer.

Påstanden må være at det er Microsoft som har drevet veksten i næringen og at om Microsoft bli hemmet i sin utvikling så vil det hemme veksten.

Det tror jeg er noe stort sludder.

Dersom Microsoft taper i retten vil det være rimelig å anta at det skyldes at det påvises at selskapets adferd hemmer konkurransen i bransjen. Det vil i så tilfelle medføre et bedre konkurranseklima, hvilket er langt fra veksthemmende. For resten av IT-sektoren trekker det i retning av høyere vekst.

Om du ser på Microsofts dominans på operativsystemer og standardprogrammer (Word, Excel) som en fordel, fordi det er etablert standarder for filformater og datautveksling, så overser du at det er fullt mulig å etablere standarder uten at en dominerende aktør bestemmer at "slik skal den se ut", og samtidig bruker en standard til å utøve makt. Ja, selv et argument om at "det ville tatt lenger tid" faller bort om du ser hvilke problemer x antall versjoner av de ulike programmene i dag gir brukerne.

Det er altså vanskelig å se for seg hvordan trøbbel for Gates blir trøbbel for en hel bransje. Vi finner likevel en tankerekke som er litt vond å håndtere:

Enhver som har hatt et halvt øye på PC-bransjen det siste ti-året vil vite at Microsofts oppgraderings-race har medført en vekst i salg av PC-er som nok er i overkant av hva vi ville forventet uten tyngre programvare. Generelt har "feit" programvare gitt den effekten.

Dersom det er slik at krise for Microsoft medfører at oppgraderingsløpet stopper opp, vil det influere på alle som produserer maskinvare. Et slikt resonnement vil medføre at du ser for deg store problemer for prosessorindustrien, produsenter av RAM og for datalagringsindustrien (herunder Tandberg Data).

Du må rett og slett anta at Microsoft og selskapets alliansepartnere har klart å lure en hel verden til å betale blodpris på produkter de egentlig ikke har bruk for, og aldri vil komme til å bruke, og dermed skapt en bølge som en hel hardwareindustri har surfet på.

Jeg tror en slik antakelse er å ta vel hardt i. For det første ville du nok sett en slik utvikling uavhengig av om Microsoft var tilstede i markedet eller ikke. Dernest har nyere programvare gitt bedre funksjonalitet. Selv om den funksjonaliteten ikke nødvendigvis tas ut hos hver eneste kunde med en gang, så tas den ut over tid.

Sagt på en annen måte: Dersom det er et oppgraderings-race som har drevet deler av IT-bransjen, så vil denne veksten falle tilbake uansett rettssak eller ikke.

Du må altså ta en grunnleggende forutsetning om at veksten har vært kunstig høy og vil falle tilbake. Det er mulig at det er verdt en tanke, det er som kjent lite som vokser inn i himmelen, men det har lite å gjøre med rettssaken mot Microsoft.

I sum bør du ikke sove dårligere med IT-aksjer under puten selv om Microsoft skulle få seg en alvorlig trøkk i amerikanske rettsaler.

Forutsatt selvfølgelig at markedet oppfører seg rasjonelt, da. Det kan jo hende at angsten ligger og lurer likevel?

Til toppen