Microsoft og Google planlegger videosøk

Flere amerikanske IT-giganter jobber med løsninger for videosøk. Men utfordringene er store.

Flere amerikanske IT-giganter jobber med løsninger for videosøk. Men utfordringene er store.

Google og Microsoft, i tillegg til Yahoo, holder alle på med å utvikle nye søkeverktøy for digital video. Det hevder kilder overfor News.com.

Den amerikanske nyhetstjenesten skriver at Google muligens er den mest de største ambisjonene. Kilder som kjenner til Googles planer, sier at selskapet frir til tv- og kabelselskaper med en ny teknologi som skal gjøre det samme for fjernsyn som Google har gjort for weben - å søke gjennom og avdekke videoklipp fra de store arkivene med tv-programmer selskapene sitter på - det skal kunne sammenlignes med å finne fram til nåler i en høystakk.

Google skal ha demonstrert teknologien for en håndfull tv-kringkastere i et forsøk på å skape allianser og forretningsmodeller.

Dette kommer i tillegg til planer om å lage en multimediesøkemotor som kun søker etter videoinnhold på Internett. Denne tjenesten vil trolig komme i 2005.

Mens Google først og fremst har bredbåndsbrukere i tankene, sikter Microsoft mer på det interaktive tv-markedet for kabeltilbydere. Mediesenter-systemer som Microsofts eget Windows XP Media Center Edition er med på å skape dette behovet. Ifølge kilder skal Microsoft bygge teknologi som lar brukere av mediesentermaskiner eller Internett-tilknyttede tv-er kunne søke etter og finne videofiler som er tilgjengelige via Internett, kringkasting og video-on-demand-nettverk. Det er ventet av Microsoft vil demonstrere teknologien under Consumer Electronics Show (CES) i januar.

Yahoo satser på en noe enklere løsning. Nettstedet planlegger å lansere en søkemotor for multimedia og samarbeider med underholdnings- og nyhetsprodusenter om å indeksere videoklipp som allerede er tilgjengelig via Internett. Kilder News.com har vært i kontakt med, antyder lansering av tjenesten i første kvartal av 2005.

Søk vil kunne være det limet som binder sammen nye interaktive tjenester med nye multimedieenheter, slik at brukerne enklere kan navigere blant det som tilbys.

Utfordringene er likevel mange. Blant annet har ulike tv-selskaper forskjellige forretningsmodeller. Man trenger ikke gå lenger enn til NRK og TV2 i Norge, for se forskjellene. Mens NRKs videoinnhold på nettet i all hovedsak er fritt tilgjengelig, må man betale for det meste av det TV2 tilbyr som web-tv.

Hvis de tre aktørene som nå utvikler søketjenester for blant annet video, ønsker å la brukerne laste ned og spille av video fra deres egne nettsteder, må de digitale rettigheten i forhold til tv-selskapene avklares.

En annen utfordring som nevnes, er at søketeknologien må bli langt bedre til å finne lyd og video som er relevant for brukeren. Når en søkemotor leverer tusenvis av treff på et søk, blir det en umulig jobb for brukeren å finne det vedkommende er ute etter når hvert kutt kanskje er på mellom 15 sekunder til mange minutter. News.com skriver at de fleste som søker gir opp hvis de ikke finner det de leter innen de første ti resultatsidene.

Måten blant annet Google ventes å kunne indeksere tv-innholdet, er å gjøre opptak av tv-programmene og å indeksere tekst som ofte ligger skjult i videosignalet, såkalt "closed caption". Dette er usynlig for tv-seerne uten en spesiell dekoder. Denne teksten kan gi Google en metode å identifisere temaer, konsepter og relevante nøkkelord som så kan brukes som utløsere for søk.

Hvilke kommersielle muligheter som kan bygges på denne typen tjenester, er for tidlig å si. Google kan selvfølgelig benytte annonser på sine egne sider, samt legge til reklamefilm som vises før selve videoklippet brukeren er ute etter. Dette gjøres blant annet av VG i dag, som viser en liten reklamefilm for Telenor før leseren få se videoopptakene avisen tilbyr på nettet.

Microsofts tilnærming er en mer plattformuavhengig søketeknologi, som skal gjøre det mulig for brukerne å finne tekst og video fra ulike typer medier som bredbånd, kringkasting og set-topbokser. Ifølge News.com sikter selskapet mot å gjøre dette ved å opprette en spesialisert indeks for programmer som kan oppspores ved hjelp av metatagger eller stikkord. Selskapet skal også teste et system for å skyte inn reklamefil i videoer som kan være relevante til innholdet i videoen.

Yahoos løsning skal ifølge kildene være basert på innsamling av XML-feeder med videoinnhold fra tredjeparts utgivere. På denne måten kan programmene enkelt indekseres og gjøres søkbare for de besøkende. Men søkeresultatene vil avhenge av hvor god beskrivelsen er for de ulike videoklippene.

Siden samarbeidet med innholdsleverandørene vil være mer direkte i denne tjenesten enn i de øvrige, vil trolig også de opphavsrettslige spørsmålene være enklere å løse.

Ingen av de tre selskapene vil innrømme at de har slike tjenester under utvikling.

Til toppen