Abonner
NETTSKYMARKEDET

Microsoft og Google tar innpå Amazon i nettskyen

Det skjer på bekostning av markedsandelene til de mindre IaaS-konkurrentene.

Fjernarbeid under covid-19-pandemien har bidratt til at skyveksten fortsetter i høyt tempo. Bildet er fra en Google-eid datasenter.
Fjernarbeid under covid-19-pandemien har bidratt til at skyveksten fortsetter i høyt tempo. Bildet er fra en Google-eid datasenter. Foto: Google

Amazon Web Service hadde en markedsandel på 32 prosent i marked for nettskybaserte infrastrukturtjenester (IaaS) i årets første kvartal, målt i omsetning, ifølge en rapport fra analyseselskapet Canalys.