Microsoft og Intel fordrer pc-revolusjon i 1998

Ingen pc på markedet i dag tilfredsstiller minimumskravene som lanseres i selskapenes utkast til PC98 Design Guide.

Ingen pc på markedet i dag tilfredsstiller minimumskravene som lanseres i selskapenes utkast til PC98 Design Guide.

Utkastet er ute til høring hos pc-leverandørene. Microsoft og Intel sier de vil ta hensyn til tilbakemeldingene i de endelige retningslinjene. Svarfristen er satt til 30 dager fra 8. april. Den endelige utgaven av retningslinjene vil foreligge i begynnelsen av juni. Tilsvarende utkast skal være under bearbeidelse for servere.

Noe av motivet synes å være å unngå alle de oppgraderingsproblemene som fulgte i kjølvannet til Windows 95-lanseringen for to år siden. Etterfølgeren til Windows 95, kalt "Memphis" eller "Windows 97" er nylig utsatt til nærmere nyttår. Mange mener at dette i praksis betyr tidlig i 1998, da også Windows NT 5.0 skal være tilgjengelig.

Selv ikke de aller nyeste pc-ene på markedet i dag tilfredsstiller PC98 Design Guide. Slik defineres minimumskravet til en bordmaskin:

  • 200 MHz Pentium eller tilsvarende, med MMX
  • 256 kB nivå to cache
  • 32 MB internminne
  • Minst én utgang for USB (universal serial bus)
  • BIOS- og maskinvarestøtte til OnNow, en ny Microsoft-spesifikasjon som definerer en dvalemodus for mottak av faks, e-post og pratepost ("voice mail"), og for å tidfeste oppstart til vedlikeholdsoppgaver som sikkerhetskopiering, harddiskdefragmentering, websted-indeksering osv.

MMX-prosessorer er såvidt tilgjengelige i dag. USB har vært kjent et års tid, men er foreløpig lite utbredt. OnNow-spesifikasjonene ble kunngjort omtrent samtidig med PC98 Design Guide og er ennå ikke implementert på noen maskin på markedet. Windows 95-maskiner har 16 MB som standard minneutrustning, av den enkle grunnen at det i vanlig bruk ikke er noe å tjene på å ha mer.

Eldre teknologi som ISA-bussen skal utelukkes fra den nye standarden, til fordel for PCI-bussen som de fleste kjøpere de siste tre årene har vært forutseende nok til å satse på. Et viktig motiv for å kvitte seg med ISA-bussen er at den ikke tillater "plug and play".

Retningslinjene definerer også minimumskrav til bærbare pc-er. Utkast har disse momentene:

  • 166 MHz Pentium eller tilsvarende, med MMX
  • 128 kB nivå to cache
  • en USB-utgang
  • trådløs kommunikasjon
  • standard dockingstasjon

Klarere kan det ikke sies at Windows 95 vil leve i mange år etter at etterfølgeren er kommet på markedet – med mindre Bill Gates har ukjente planer om ytterligere utsettelser.

Til toppen