Microsoft og Linux vokser videre

Database-salget stiger igjen. Microsoft og Linux er vinnerne, viser Gartner-tall for 2003.

Database-salget stiger igjen. Microsoft og Linux er vinnerne, viser Gartner-tall for 2003.

I flere år etter dotcom-krakket falt salget av nye database-lisenser, men nå løfter salget seg igjen, viser tall fra 2003 Gartner har samlet sammen. Salget er opp 5 prosent fra 6,7 til 7,1 milliarder dollar, men deler av dette skyldes dog valutasvingninger.

IBM beholder sin ledelse, men Oracle er like bak. Tallene i Gartner-grafen under viser både totale IBM-tall og tall med Informix som IBM kjøpte i 2002.

IBM vokser på stormaskiner og Linux, ikke i Windows-markedet der prispresset er større.

Markedet for Windows-databaser løftet seg 4 prosent fra 2002 til 2003, men Microsoft gjør det sterkere. Selskapets database-salg vokser 11 prosent og Microsoft har nå en markedsandel av det totalt database-markedet på 18,7 prosent. Oracle vokser også litt på Windows, mens IBM taper terreng her.

Det er Unix-plattformene som er taperen - salget falt seks prosent i 2003. Dette rammer Oracle som har en markedsandel her på 57 prosent. Men Oracle oppveier dette med frisk vekst på Linux.

Salget av Linux-databaser løftet seg 158 prosent i 2003 og nådde 300 millioner dollar. Det er IBM og Oracle som dominerer dette markedet. Oracle har gått forbi IBM, for Oracles salg hevet seg med 361 prosent, viser Gartner-tallene.

Til toppen