Microsoft og Sun vil utdype samarbeidet

De to tidligere erkefiendene vil klargjøre hva tidenes IT-forlik innebærer i et ti års perspektiv.

De to tidligere erkefiendene vil klargjøre hva tidenes IT-forlik innebærer i et ti års perspektiv.

I april i år overrasket erkefiendene Sun og Microsoft ved å inngå tidenes IT-forlik og inngå et samarbeid til gjensidig fordel, samtidig som de lovet hverandre fortsatt konkurranse. Nøyaktig hva samarbeidet går ut på har ennå ikke vært lagt fram i detalj.

    Les også:

Onsdag er det varslet en telekonferanse der teknologidirektør Greg Papadopoulos i Sun og en ennå ikke spesifisert leder i Microsoft – det eneste som er klart er at det ikke blir Bill Gates – endelig fortelle hva de to selskapene har diskutert det siste halvåret, hva slags planer de har lagt for samarbeidet de kommende tiårene, og hvilke felter de har blinket ut for spesiell satsing.

Etter det som er kommet fram ved forskjellige anledninger de siste månedene, ser det ut til at samarbeidet henger på fire viktige knagger: interoperabilitet, webtjenester («web services»), utviklere og Windows-sertifisering av Sun-servere.

Interoperabilitet omfatter blant annet dette:

  • Solaris og Windows
  • StarOffice og Microsoft Office
  • Windows og Java Desktop System
  • ID-tjenester, blant annet for løsninger med éngangspålogging til diverse tjenester («single sign on»)

Innen webtjenester skal samarbeidet mellom Sun og Microsoft bidra til å sikre interoperabilitet, og til å utvikle flere felles standarder.

Overfor utviklere legger selskapene opp til større samsvar mellom arkitekturene for webtjenester, henholdsvis .Net og Java Web Services. Dessuten vil de fra desember samarbeid om et nettbasert skoleringsopplegg for utviklere, om forholdet mellom .Net og Java. Dette opplegget omfatter nettkastede presentasjoner. Påmelding skjer til nettstedet Interopmonth.com.

Suns Xeon-servere er allerede sertifisert for Windows, og Windows-sertifisering av Suns Opteron-servere er underveis.

Da Solaris 10 ble formelt lansert tidligere denne måneden, sa Sun-sjef Scott McNealy at selskapene samarbeider om teknologi for både datasentraler og klienter, og at samarbeidet omfattende prosjekter som er mer kompliserte og detaljerte, og med større rekkevidde enn han hadde ventet seg.

En talsperson i Sun sier til Internetnews.com at konferansen ikke vil ta opp verken pålogging eller katalogtjenester, der Microsoft tilbyr Active Directory mens Sun har Java Enterprise LDAP Directory.

Til toppen