Microsoft og Teradata utvider samarbeidet

Microsoft og Teradata samkjører sine produkter med tanke på beslutningsstøtte.

Microsoft og Teradata samkjører sine produkter med tanke på beslutningsstøtte.

Teradata er en avdeling i NCR som er i ferd med å utskilles som eget selskap. Det er først og fremst kjent for sine database- og datavarehusverktøy. I går kunngjorde Teradata en utvidet samarbeidsavtale med Microsoft.

Avtalen innebærer i første omgang at Teradata Enterprise Data Warehouse integreres mot Microsoft SQL Server Analysis Services, en tjeneste som leverer data til Microsofts verktøy for online analyse og rapportering (OLAP). Poenget er, med andre ord, å etablere det nødvendige mellomleddet mellom Teradatas datavarehus og Microsofts analyseverktøy.

Videre skal man ta de nødvendige grep for å trekke andre Microsoft-produkter med i et bedre samspill med Teradata, blant dem SQL Server 2005 Reporting Services, SQL Server 2005 Integration Services, og den nye kontorpakken Office 2007, spesielt Excel, SharePoint Services og Office PerformancePoint Server 2007.

Avtalen omfatter ellers felles salg og markedsføring, i første omgang mot aktører innen detaljhandelen. Avtalen ble da også kunngjort på den årlige samlingen til foreningen for USAs detaljister, National Retail Federation.

    Les også:

Til toppen