Microsoft øker der det synes minst

Ny vekst for Windows, og solid framgang i bedriftsmarkedet.

Microsoft øker der det synes minst
Microsoft brukte dette bildet to ganger i sin tallpresentasjon i går. Signalet er at skyer over horisonten er ingen faretegn for et selskap opptatt av å levere stadig flere tjenester etter en ny forretningsmodell.

I kvartalet fram til 31. mars, regnskapsårets tredje, økte Microsoft sin omsetning med 6,0 prosent til 17,4 milliarder dollar, sammenliknet med samme kvartal i fjor, går det fram av materiale lagt ut på selskapets investortjeneste.

Driftsresultatet øker med 11,6 prosent til 6,37 milliarder dollar. Fravær av ekstraordinære inntekter og større skatteavsetning enn i fjor bidrar til at nettoresultatet etter skatt reduseres med 2,4 prosent til 5,10 milliarder dollar. Målt per aksje er nettoresultatet 0,60 dollar, mot analytikernes forventning om 0,57 dollar (ifølge Bloomberg). Microsoft gjør det med andre ord bedre enn ventet.

Sammenliknet med forrige kvartalsregnskap viser andre kvartal flere forbedringer: Omsetningsveksten er større, driftsresultatet øker i stedet for å svekkes, og Windows-omsetningen, som i forrige kvartal falt med 6,3 prosent, viser nå en vekst på 4,0 prosent, til 4,62 milliarder dollar. Driftsoverskuddet til Windows-avdelingen økte med 5,7 prosent til 2,95 milliarder dollar, tilsvarende 46,3 prosent av Microsofts samlede driftsoverskudd.

Økningen i Windows forklares med solid vekst i pc-markedet til bedrifter, på 8 prosent. I forbrukermarkedet stagnerer pc-salget.

Serverprogramvare og utviklerverktøy («Server and Tools») økte omsetningen med 14,1 prosent til 4,57 milliarder dollar, og driftsoverskuddet med 28,6 prosent til 1,74 milliarder dollar.

Office («Business Division», Microsofts suverent største) økte omsetningen med 9,1 prosent til 5,81mrd dollar, og driftsoverskuddet med 13,8 prosent til 3,77 milliarder dollar.

Office bidrar nå med 59,1 prosent av Microsofts samlede driftsoverskudd. I inneværende regnskapsårs to første kvartaler var denne andelen 51,6 prosent.

De to siste av Microsofts fem forretningsenheter, henholdsvis «Online Services» (nettskysatsingen) og «Entertainment and Devices» (spill og maskinvare) går med tap.

Nettskysatsingen økte omsetningen med 6,0 prosent til 707 millioner dollar, tilsvarende 4,1 prosent av Microsofts samlede omsetning. Driftsunderskuddet er redusert med 38,3 prosent til 479 millioner dollar. Utviklingen her må karakteriseres som tilfredsstillende.

Innen spill og maskinvare falt omsetningen med 16,5 prosent til 1,62 milliarder dollar. Mens enheten hadde et driftsoverskudd på 210 millioner dollar for et år siden, har den i år et underskudd på 229 millioner dollar. Antall leverte Xbox 360-enheter er 1,4 millioner, en halvering fra samme kvartal i fjor.

Microsoft står overfor tolv spennende måneder, med blant annet lanseringer av Windows 8 og ny Office-versjon, samt en forskyvning av omsetning i bedriftsmarkedet fra tradisjonelle lisenser til nettskyen. I pressemeldingen om kvartalsresultatet advares at driftsutgiftene i neste regnskapsår vil øke med opptil 8 prosent sammenliknet med inneværende regnskapsår.

Da tallene ble kjent økte Microsofts aksjekurs fra 31 dollar til 32 dollar. Aksjen var nede i under 25 dollar i november, men har siden begynnelsen av februar holdt seg over 30 dollar, med en toppnotering på 32,85 dollar 15. mars.

Les mer om: