Microsoft øker lobbybudsjettet med 68 %

For å påvirke politikerne i Washington DC har Microsoft jekket opp lobbybudsjettet med 68 prosent fra 1997 til i fjor. Men i Washington regnes 25 millioner kroner for vekslepenger.

For å påvirke politikerne i Washington DC har Microsoft jekket opp lobbybudsjettet med 68 prosent fra 1997 til i fjor. Men i Washington regnes 25 millioner kroner for vekslepenger.

Tallene stammer fra en rapport om amerikanske selskapers lobbying-budsjetter som det amerikansk senatet får laget hvert år. Det er ikke kjent hvor mye av budsjettet som er rettet direkte mot monopolrettssaken Microsoft er inne i, skriver nyhetstjenesten Bloomberg som har fått tak i rapporten.

Microsoft sier til Bloomberg at forhøyelsen av budsjettet skyldes at Microsoft blir et stadig viktigere og større selskap. Generelt har IT-selskapene vært svært forsiktige i sin kontakt med politikerne i hovedstaden. Budsjettene fremstår som vekslepenger sammenlignet hva mer kontroversielle selskaper i våpen- og sigarettbransjen bruker.

Listen over emner som Microsoft forsøkte å påvirke, noe alle selskaper må oppgi, er lang og spenner over emner som patentlovgivning, piratkopiering av programvare, telekommunikasjons-lovgivning og handelsforholdet med Kina. Microsoft nevner ikke monopolrettssaken Justisdepartementet har anlagt mot dem direkte, men sier de har rettet lobbyvirksomhet mot "Senatets komitehøringer og undersøkelser". 12 ansatte jobber for Microsoft i Washington, blant dem flere tidligere politikere og politiske rådgivere.

Listen over lobbybudsjetter viser også at andre store it-selskaper som Oracle og American Online har økt sine budsjetter, men ikke med så mye som Microsoft.

Til toppen