Microsoft øker på med konsulenter

Microsoft Danmark skal doble sin konsulentstab. Norges-sjefen tror ikke det er problematisk hvis de gjør det samme.

Microsoft Danmark skal doble sin konsulentstab. Norges-sjefen tror ikke det er problematisk hvis de gjør det samme.

I Danmark har Microsoft ambisjoner om å doble sin konsulentstab. De ansetter 20 nye konsulenter i år og innen tre år skal de ha 110 konsulenter.

Den danske konsulentavdelingen hos Microsoft betjener kunder direkte, men konsulentsjef Lars Nørgaard sier at de som hovedregel går sammen med partnere.

- Men våre priser er typisk høyere enn hos partnerne våre. Det skyldes at vi ikke ønsker å konkurrere med dem. Hvis vi allikevel er oppe mot en partner i en konkret budsituasjon, og vi tror at partneren er godt skodd for oppgaven, så vil vi typisk velge å trekke oss, sa Nørgaard til Common.dk.

Nyansettelsene hos Microsoft Danmark bunner i et ønske om å sette i gang flere fyrtårnsprosjekter, det Microsoft pleier å kalle Lighthouse-prosjekter.

Et fyrtårnsprosjekt er et prosjekt hos høytprofilerte kunder hvor Microsoft ikke har referanser i forveien. Det kan for eksempel være prosjekter hvor det migreres fra konkurrentenes systemer.

- Fyrtårnsprosjekter tar vi alltid sammen med partnerne, sier Nørgaard til Common.dk.

Microsoft Danmark tror at den økte konsulentstaben vil være med på å bidra til økt vekst i enterprisemarkedet og at den veksten også vil komme partnerne til gode.

Historisk har Microsoft lykkes svært godt med å levere produkter og la partnere få gjøre konsulentarbeid som en verdiøkende tjeneste på toppen av selskapets programvare. Når Microsoft har gått inn i nye markeder med sin programvare har de som regel priset produktene sine langt lavere enn hva de eksisterende aktørene har gjort.

Denne strategien har gjort det lettere for Microsofts partnere å tjene penger på sine tjenester når en mindre andel av kundens budsjett går til programvaren.

I Norge har Microsoft 22 ansatte i sitt konsulentapparat. De jobber ifølge Knut Morten Aasrud, administrerende direktør i Microsoft, sjeldent på egne prosjekter.

- Med 22 konsulenter er vi ikke akkurat i stand til å utgjøre det, og det er heller ikke intensjonen, sier Aasrud til digi.no.

Konsulentene jobber stort sett med å levere spisskompetanse på prosjekter sammen med Microsofts partnere.

- Konsulentavdelingen vår vokser den også. Det er vel omtrent på linje med selskapets øvrige vekst, sier Aasrud.

Microsoft-sjefen ser ikke bort fra at også den norske konsulentstaben kan dobles innen rimelig tid, men han tror ikke det er en aktuell problemstilling.

- Det er alltid vanskelig å vite hvor du skal sette streken, men vi forsøker å løse det sammen med våre partnere. Jeg synes ikke det er et stort dilemma og det er neppe noen trussel for våre partnere, avslutter Aasrud.

Til toppen